قالیشویی مشیریه 

قالیشویی مشیریه  در شروع صحبت برای قالیشویی مشیریه ابتدا محله را میشناسیم مشیریه واقع در جنوب شرقی تهران و یکی از محله های تهران است. این محله جز منطقه ۱۵ شهرداری تهران میباشد. از شمال به بزرگراه امام ، از شمال غرب به میدان بسیج ، از شرق به شهرک رضویه ، از غرب به …

قالیشویی مشیریه  ادامه مطلب »