قالیشویی قدیم

قالیشویی قدیم

 برای قالیشویی قدیم باید گفت که در سنوات گذشته قالی را با پشم های می بافند. که با رنگ گیاهی و مصالحی چون پوست انار-رناس پوست گردو- نیل….. رنگ می شود.در تثبیت رنگ در کارگاه های رنگرزی توجه زیادی میشد .
بنا برای فرش ها درموقع شستشو کمتر رنگ می داد .وبیشتر در منازل صاحبان فرش به شستشو مشغول شده. و از کارگاه های قالیشویی خبری نبود بعد ها رنگ های شیمیایی به بازار آمد. که چنانچه فرش های دستباف بعد از شستشو آبگیر می شود .وآب در آن بماند باعث می شود تداخل رنگ پیدا نموده. و معیوب شود. در زمان های نه چندان دور در تهران و در شهر ری فرش ها را محلی به نام چشمه علی برده. و بعد از شستشو روی بلندی و آفتاب می انداختند. تا خشک شده و صادر نمایند و فرش خانگی بیشتر در خانه ها می شستند.
در محله چشمه علی یا قالیشویی قدیم بعد ها کارگاه های زیادی ساخته شد .و هنرمندان و استادکاران صنف قالیشویی به این کار مشغول شده اند. و با هنرو خبرگی خود فرش های کهنه و مندرس را بازیافت و رفوو رنگرزی و قلم زنی می کردند و صادر می نمودند .امروزه فرش های منازل هم توسط قالیشوئی ها در شهرها جمع آوری و به کارگاه ها منتقل می شود .و بعد از شستشو به صاحبان آن مرجوع می شود امروزه فرش ماشینی جایگاه خاصی پیدا کرده و اکثر طیقه کارگر و متوسط جامعه از فرش ماشینی که آن هم انواع مختلفی دارد تهیه شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
شاید دیگر کسی حتی نداند که قالیشویی قدیم در تهران مربوط به چشمه علی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بزرگترین قالیشویی کشور