کارگاه های قالیشویی

کارگاه های قالیشویی

کارگاه های قالیشویی باید مجهز به آب فراوان و دستگاه دستگاه اتوماتیک ساخت آلمان و ساخت ایران وجود دارد. و اغلب قالیشوئی های بزرگ و مجهز از های مخصوص شستشو فرش که خوشبختانه آن برخوردارند .و دستگاه تمام اتوماتیک شستشو فرش از این قراراست که :
دستگاه دارای بورس شستشوو منازل هایی که ازآن آب و یا شامپو به روی فرش ریخته شده. و به روی نوار ها به صورت ترانسپورتی به جلو می رود .
و بعد از شستشو توسط بورس دیگه که حکم شانه دارد. پرز فرش به حالت اولیه برگشته و توسط آبگیر دستگاه آب آن گرفته می شود .و قبل از آن فرش کر داده شده و از نظر پاکی تضمین میشود .
بعد خروج از دستگاه و کنترل کیفیت فرش به گرم خانه گازی برده شده و آویزان می شود .و بعد از چند ساعتی خشک شده و به محل کاور و انبار تحویل داده می شود.فرش معموال در زمان تحویل با یک پارچه یا به اصطالح پشت فرش که بر گوشه فرش منگنه می شود. نام صاحب فرش و شماره فاکتور و نوع فرش و تاریخ دریافت فرش نوشته. و بعد از آماده شدن فرش را طبق آدرس صاحب فرش درج شده. در فاکتور به ایشان اعلام و سپس تحویل داده می شود.
قالیشویی اعلاء قالیشوئی مادر و قالیشوئی نائین و قالیشوئی فرش قرمز – قالیشوئی سالار – از جمله کارگاه هایی هستند .که دارای دستگاه تمام اتوماتیک شستشوی فرش هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بزرگترین قالیشویی کشور