قالیشوئی مادر – قالیشوئی نمونه

قالیشویی مادر – قالیشوئی نمونه

یکی از موضوعاتی که در شرکت های قالیشوئی باید خیلی توجه شود حمل فرش از منازل به کارخانه و بالعکس می باشد.
ضرورت دارد بعد از دریافت فرش و گزاشتن در ماشین حتما” درب عقب ماشین بسته و طناب پیچ شود.
زیرا مشاهده شده که سارقان وانت های قالیشوئی را تعقیب می کنند. و اگر لحظه ای ماشینی را بدون محافظ بگذارید فرش را برداشته و فرار می کنند.
بنابراین حتی یک لحظه هم ماشین قالیشوئی نباید بدن محافظ باشد و بسته بودن درب عقب و یا بستن فرش به دو دلیل است یکی اینکه در حال حرکت با فرش شما به بیرون پرتاب نکند. دوم اینکه سارقان موتور سوار فرش را از ماشینی بیرون نکشد.
سوم اینکه همیشه سعی شود قالیچه ها را به ویژه قالیچه گران قیمت و دستباف را همیشه و کف ماشین بگذارید و حتما روی آن فرش سنگین و بزرگ قواره بگذارید تا دور از دست سارق باشد .
فرش های گران قیمت به خصوص قالیچه هارا در موقع تحویل در منازل به دقت بشمارید و تحویل بگیرید تا بتوانید دوباره درست تحویل بدهید یکی از مشکالت بزرگ قالیشویان حفظ و نگهداری فرش در تمام مراحل آن رل دریافت در منازل تا تحویل دوباره آن می باشد .
از شرکت های مهم و خوش نام در تهران قالیشوئی مادر و قالیشویی اعلاء است .که سرویس در خیابان جمالزاده – خیابان دکتر قریب – بلوار کشاورز – خیابان فلسطین – خیابان حجاب – خیابان وصال شیرازی – خیابان زرتشت دارد.
قالیشویی تهران
قالیشویی تهران

قالیشویی تهران

قالیشویی تهران را می توان شرکت مادر دانست زیرا بسیار ازمواقع توانسته است که جایزه ی سال قالیشویی کشور را نصیب خود کند و حالا بعد از چندین سال فعالیت به عنوان برترین قالیشویی تهران است .
در تهران قالیشویی های دیگر هم معتبر هستند و از دوستان این شرکت اند ولیکن تنها قالیشویی مادر هست که توانسته در مشتری مداری و دارا بودن سیستم سی ار ام  پیشتاز باشد
گرفتن جایزه ی برترین قالیشویی تهران کاری بسیار سخت است زیرا باید تمامی استاندارد های ایزو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ را رعایت کند .

اتحادیه قالیشویی های تهران

اتحادیه ی تهران تشکیل شده است از برترین قالیشویی های تهران از جمله قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار که در کنار همکاران دیگر فعالیت میکنند. و جلوسی سود جویی کسانی که مجوز ندارند.
و یا تجربه ی کاری ندارند را می گیرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین قالیشویی غرب تهران
بزرگترین قالیشویی کشور