قالیشوئی مادر – قالیشوئی نمونه

قالیشوئی مادر – قالیشوئی نمونه

قالیشوئی مادر – قالیشوئی نمونه


قالیشوئی مادر – قالیشوئی نمونه

یکی از موضوعاتی که در شرکت های قالیشوئی باید خیلی توجه شود حمل فرش از منازل به کارخانه و بالعکس می باشد. ضرورت دارد بعد از دریافت فرش و گزاشتن در ماشین حتما” درب عقب ماشین بسته و طناب پیچ شود زیرا مشاهده شده که سارقان وانت های قالیشوئی را تعقیب می کنند و اگر لحظه ای ماشینی را بدون محافظ بگذارید فرش را برداشته و فرار می کنند

بنابراین حتی یک لحظه هم ماشین قالیشوئی نباید بدن محافظ باشد و بسته بودن درب عقب و یا بستن فرش به دو دلیل است یکی اینکه در حال حرکت با فرش شما به بیرون پرتاب نکند دوم اینکه سارقان موتور سوار فرش را از ماشینی بیرون نکشد و سوم اینه همیشه سعی شود قالیچه ها را به ویژه قالیچه گران قیمت و دستباف را همیشه و کف ماشین بگذارید و حتما روی آن فرش سنگین و بزرگ قواره بگذارید تا دور از دست سارق باشد .

فرش های گران قیمت به خصوص قالیچه هارا در موقع تحویل در منازل به دقت بشمارید و تحویل بگیرید تا بتوانید دوباره درست تحویل بدهید یکی از مشکالت بزرگ قالیشویان حفظ و نگهداری فرش در تمام مراحل آن رل دریافت در منازل تا تحویل دوباره آن می باشد .

از شرکت های مهم و خوش نام در تهران قالیشوئی مادر و قالیشویی اعلاء است که سرویس در خیابان جمالزاده – خیابان دکتر قریب – بلوار کشاورز – خیابان فلسطین – خیابان حجاب – خیابان وصال شیرازی – خیابان زرتشت دارد.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سفارش آنلاین

تماس سریع

latest android games

|

popular android games