پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

قالی‌بافی در ایران

تاریخچه قالی بافی در ایران

قالی بافی

ایران کشوری است داری فرهنگ و ادب و تمدن بزرگ که نزدیک به سه هزار سال سابقه حکومت جامعه شناخته شده ای. در جهان با داشتن دانشمندان و شاعران و قهرمانان بی نظیراست .که در طول تاریخ ملل مختلفی از تجربیات و فرهنگ ایران بزرگ درس آموخته اند .و مردم ایران را بسیار باهوش و زیرک و شجاع می دانند .و ایرانیانی که به کشورهای مختلف مهاجرت کرده اند با پشتکارو سخت کوشی به مدارج باال رسیده اند. و موقعیت های مناسبی برای خود کسب کرده اند.
در لا به لای این تمدن بزرگ به ابتکارات و تولیدات مهمی دراین کشور مشاهده می شود. از جمله تولید فرش و مصالح ان که از زمان قدیم یکی از شغل های مردان و زنان این دیار بوده .ودرهرخانه در شهر و روستا مادری زندگی می کردند .با دختران خود مشغول بافتن قالی بوده اند.
و مردان آن روزگار کم وبیش به طراحی فرش و دارکش و دارزدن فرش مشغول بوده اند.
و از پشم گوسفندان و ابداع رنگ های مختلف و نقشه های بسیار زیبا به بافت اند . و ساختن انواع فرش و قالی و قالیچه مشغول بوده اند .
و در بعضی از مناطق کشور مردان به این کار مشغول بوده اند مانند.
آذربایجان و تبریز و در مناطق کویری مانند کاشان-اصفهان ونائین و یزد زنان و بیشتر در منازل مشغول بافتن فرش بوده اند .که در این قرن اخیر یعنی در صد سال گذشته قالی های تولید شده .برای پرداخت و شستشو و احتمالا” دارکشی به کارگاه هایی فر ستاده می شود که قالیشویی نام دارد.
این کارگاه ها هرسال که می گذرد .مجهزتر به تکنولوژی روز مجهزتر می شود و دارای گرم خانه و دستگاه های شستشوی اتوماتیک و سرویس دهی مجهز ومنظمی میگیرد. که قالیشویی مادر –قالیشویی اعلاء و قالیشویی سالار برند های خوش نامی هستند .که مورد اعتماد مردم پایتخت می باشند .
تماس با ما