قالیشویی در امامزاده حسن

 1. قالیشویی در امامزاده حسن
  1. اگر بخواهیم برای قالیشویی امامزاده حسن مطلبی را بنویسیم باید بگوییم که امام زاده حسن چه منطقه ای است .ودارای چه نوع بافتی است و چه ویژگی هایی دارد و سپس به
  2. قالیشویی ها ومبلشویی های معروف این منطقه و بهترین آنها اشاره خواهیم کرد .
  3. منطقه امامزاده حسن
   1. امام زاده حسن از فرزندان حسن مجتبی و پسر عموی شاه عبدالعظیم بوده است و دارای گنبد و بارگاه وسیعی در منطقه خود می باشد .از زمان ناصرالدین شاه این منطقه دارای
   2. بازار بسیار کوچکی و شهرت اندکی نیز بوده است. قالیشویی مادر تنها قالیشویی امازاده حسن بوده که فرش های این امام زاده را میشوید. منطقه نزدیک سه راه آذری و از طرفی نزدیک به یافت آباد می باشد. از بازارهای بزرگ منطقه جنوب غرب تهران می باشد که
   3. ساکنین مناطق یافت آباد شریعتی وصفنارد و مناطق اطراف از آن خرید می کنند .
   4. امام زاده حسن دارایی خیابان بسیار وسیع است که در آن پاساژها و مجتمع های تجاری بسیار زیادی می باشد. و این منطقه در بافت منطقه جنوب غرب تهران طوزی است که به
   5. طوری که اکثر طلافروشی های این منطقه مانتو فروشی ها و لباس فروشی های منطقه فروشگاه های بسیار معتبر و دارای مجوز هستند.
   6. مردم مناطق جنوب تهران و جنوب غرب تهران برای خریدهای دامادی و عروسی خود به منطقه امامزاده حسن مراجعه می کنند.
   7. امامزاده حسن دارای بافت قدیمی است . می‌توان گفت شبیه شوش و مولوی می باشد. اما در خیابان اصلی آن بسیار نوساز و بسیار شیک میباشد.
   8. کوچه‌های اطراف که اصولاً کوچه های بسیار باریکی می باشد دارای خانه های فرسوده که در حال نوسازی هستند است.
   9. برای بررسی بهتر قالیشویی امام زاده حسن حتما باید این موارد را مطالعه کنیم پس عجله نکنید
   10. همین بازارچه امامزاده حسن را می‌توان همچون بازار تجریش بسیار وسیع دانست شاید بتوان گفت میزان مبادلات مالی در بازار تجریش و بازار امامزاده حسن یکسان و یا حتی
   11. امامزاده حسن دارای جابجایی مالی بسیار بالاتری است. چرا که همین امامزاده حسن در انتها به بازار بزرگ مبلمان تهران متصل می‌شود و فروشگاه های بزرگی همچون فروشگاههای
   12. ایرانیان و به پاساژ های بسیاری همچون پاساژ نور در این منطقه واقع شده است.
   13. یکی از بزرگترین و بهترین مجتمع های در این منطقه را می‌توان رضوان مال دانست. که بسیار وسیع و دارای امکانات بسیار متعددی در این منطقه می باشد .اما با توجه به شرایط
   14. منطقه جنوب به تهران که مردم عادت به استفاده از مجتمع های تجاری را ندارند.
   15. می‌توان گفت این پروژه به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد. .
   16. منطقه امامزاده حسن دارای بوستانهای بسیار زیاد یا مراکز علمی و تفریحی بسیار زیادی برای ساکنین نمی باشد . منطقه بافت تجاری می‌باشد و لزوماً بافت اداری در این منطقه
   17. رشد چشمگیری نداشته است و این ساختمان‌های مسکونی قدیمی که در حال نوسازی هستند و در سراسر کوچه ها در حال بازسازی و نوسازی همین ساختمان های قدیمی در
   18. کوچه‌های ۳و۶ و ۱۰ متری می باشد.
   19. اصولا ممکنه قالیشویی در امامزاده حسن به صورت مغازه های در کوچه های فرعی باشند که هیج مجوزی ندارند.
   20. ساکنین این منطقه مردم ضعیف جامعه میباشند گفت وضعیت مالی مناسبی دارند و بازاریان از مناطق مختلف به این منطقه حضور آورده اند.
   21. در گذشته محله امامزاده حسن مذهبی بود همچون شهر ری که یک قطب مذهبی در تهران به شمار می‌رفت. امامزاده حسن و شهرری و امامزاده صالح به عنوان قطب اصلی
   22. مذهبی شهر تهران بودند .
   23. بارگاه امامزاده حسن هنوزهم دارای زائرین بسیار زیادی در شهر تهران و یا حتی از شهرستان ها می باشد .
   24. و چند سال گذشته توسعه مراکز تجاری در این منطقه به شدت افزایش پیدا کرده است. اما متاسفانه به دلیل دارابودن بافت سنتی منطقه فقط چندین خیابان امکان رشد و توسعه داشتند .
  4. مبل شویی و قالیشویی امامزاده حسن
   1. این منطقه بازارمبل شویی مناسبی ندارد و اصولاً قالیشویی امازاده حسن نیز همینطوراست. چرا که ساکنین این منطقه اکثراً در حیاط های کوچک خود و یا در کوچه های باریک خود فرش ها
   2. و قالی های خود را می شویند و عادت به دادن فرش های خود به قالیشویی برای شستشو ندارند.
   3. در این منطقه چندین قالیشویی کوچک دارای مغازه هایی می باشند. که فرش را از مردم جمع‌آوری می‌کنند و به قالیشویی های معتبر برای شستشو میدهند .
   4. البته در این منطقه شرکت های بسیار بزرگی همچون قالیشویی مادر، قالیشویی شاهکار، قالیشویی سئول، قالیشویی تهران اوغلی هستند که جزو بهترین های تهران می باشند.
   5. البته این منطقه به دلیل نوع بافت خاص خود هر نوع قالیشویی توان کار در این منطقه را ندارد.
   6. البته ساکنین مناطق اگر قالیشویی امامزاده حسن استفاده کنند. برای فرش های قدیمی دستباف می باشند و اگر شما در این منطقه سفارشی را به قالیشویی بدهید احتمال زیاد این فرش‌ها،
   7. فرشهای دستباف می باشند .
اگر بخواهیم برای قالیشویی امامزاده حسن مطلبی را بنویسیم باید بگوییم که امام زاده حسن چه منطقه ای است .ودارای چه نوع بافتی است و چه ویژگی هایی دارد و سپس به
قالیشویی ها ومبلشویی های  معروف این منطقه و بهترین آنها اشاره خواهیم کرد .

منطقه امامزاده حسن

 امام زاده حسن از فرزندان حسن مجتبی و پسر عموی شاه عبدالعظیم بوده است و دارای گنبد و بارگاه وسیعی در منطقه خود می باشد .از زمان ناصرالدین شاه این منطقه دارای
بازار بسیار کوچکی و شهرت اندکی نیز بوده است. قالیشویی مادر تنها قالیشویی امازاده حسن بوده که فرش های این امام زاده را میشوید. منطقه نزدیک سه راه آذری و از طرفی نزدیک به یافت آباد می باشد. از بازارهای بزرگ منطقه جنوب غرب تهران می باشد که
ساکنین مناطق یافت آباد شریعتی وصفنارد و مناطق اطراف از آن خرید می کنند  .
امام زاده حسن دارایی خیابان بسیار وسیع است که در آن پاساژها و مجتمع های تجاری بسیار زیادی می باشد. و این منطقه در بافت منطقه جنوب غرب تهران طوزی است  که به
طوری که اکثر طلافروشی های این منطقه مانتو فروشی ها و لباس فروشی های منطقه فروشگاه های بسیار معتبر و دارای مجوز هستند.
مردم مناطق جنوب تهران و جنوب غرب تهران برای خریدهای دامادی و عروسی خود به منطقه امامزاده حسن مراجعه می کنند.
بازار امامزاده حسن

بازار امامزاده حسن

 امامزاده حسن دارای بافت قدیمی است . می‌توان گفت شبیه شوش و مولوی می باشد. اما در خیابان اصلی آن بسیار نوساز و بسیار شیک میباشد.
کوچه‌های اطراف که اصولاً کوچه های بسیار باریکی می باشد دارای خانه های فرسوده که در حال نوسازی هستند است.
برای بررسی بهتر قالیشویی امام زاده حسن حتما باید این موارد را مطالعه کنیم پس عجله نکنید
همین بازارچه امامزاده حسن را می‌توان همچون بازار تجریش بسیار وسیع دانست شاید بتوان گفت میزان مبادلات مالی در بازار تجریش و بازار امامزاده حسن یکسان و یا حتی
امامزاده حسن دارای جابجایی مالی بسیار بالاتری است. چرا که همین امامزاده حسن در انتها به بازار بزرگ مبلمان تهران متصل می‌شود و فروشگاه های بزرگی همچون فروشگاههای
ایرانیان  و به پاساژ های بسیاری همچون پاساژ نور در این منطقه واقع شده است.
پاساژ ایرانیان

پاساژ ایرانیان

پاساژ عقیق

پاساژ عقیق

 یکی از بزرگترین  و بهترین مجتمع های  در این منطقه را می‌توان رضوان  مال دانست. که بسیار وسیع و دارای امکانات بسیار متعددی در این منطقه می باشد .اما با توجه به شرایط
منطقه جنوب به تهران که مردم عادت به استفاده از مجتمع های تجاری را ندارند.
می‌توان گفت این پروژه به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد. .
مجتمع رضوان مال

مجتمع رضوان مال

 منطقه امامزاده حسن دارای بوستانهای بسیار زیاد یا مراکز علمی و تفریحی بسیار زیادی برای ساکنین نمی باشد . منطقه بافت تجاری می‌باشد و لزوماً بافت اداری در این منطقه
رشد چشمگیری نداشته است و این ساختمان‌های مسکونی قدیمی که در حال نوسازی هستند و در سراسر کوچه ها در حال بازسازی و نوسازی همین ساختمان های قدیمی در
کوچه‌های ۳و۶ و ۱۰ متری می باشد.
 اصولا ممکنه قالیشویی در امامزاده حسن به صورت مغازه  های در کوچه های فرعی باشند که هیج مجوزی ندارند.
ساکنین این منطقه مردم ضعیف جامعه میباشند گفت وضعیت مالی مناسبی دارند و  بازاریان از مناطق مختلف به این منطقه حضور آورده اند.
در گذشته محله امامزاده حسن مذهبی بود همچون شهر ری که یک قطب مذهبی در تهران به شمار می‌رفت. امامزاده حسن و شهرری و امامزاده صالح به عنوان قطب اصلی
مذهبی شهر تهران بودند .
بارگاه امامزاده حسن هنوزهم دارای زائرین بسیار زیادی در شهر تهران و یا حتی از شهرستان ها می باشد .
و چند سال گذشته توسعه مراکز تجاری در این منطقه به شدت افزایش پیدا کرده است. اما متاسفانه به دلیل دارابودن بافت سنتی منطقه فقط چندین خیابان امکان رشد و توسعه داشتند .

مبل شویی و قالیشویی امامزاده حسن

 این منطقه بازارمبل شویی مناسبی ندارد و اصولاً قالیشویی امازاده حسن نیز همینطوراست. چرا که ساکنین این منطقه اکثراً در حیاط های کوچک خود و یا در کوچه های باریک خود فرش ها
و قالی های خود را می شویند و عادت به دادن فرش های خود به قالیشویی برای شستشو ندارند.
در این منطقه چندین قالیشویی کوچک دارای مغازه هایی می باشند. که فرش را از مردم جمع‌آوری می‌کنند و به قالیشویی های معتبر برای شستشو میدهند .
البته در این منطقه شرکت های بسیار بزرگی همچون قالیشویی مادر، قالیشویی شاهکار، قالیشویی سئول، قالیشویی تهران اوغلی هستند که جزو بهترین های   تهران می باشند.
البته  این منطقه به دلیل نوع بافت خاص خود هر نوع قالیشویی توان کار در این منطقه را ندارد.
البته ساکنین مناطق اگر قالیشویی امامزاده حسن استفاده کنند. برای فرش های قدیمی دستباف می باشند و اگر شما در این منطقه سفارشی را به قالیشویی بدهید احتمال زیاد این فرش‌ها،
فرشهای دستباف می باشند .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.