قالیشویی جنت آباد

  1. قالیشویی جنت آباد
    1. وقتی صحبت از قالیشویی جنت آباد می شود .در ابتدا باید به شناخت کافی از این منطقه و نوع زندگی مردم این منطقه بپردازیم.
    2. سپس در فاز بعدی به قالیشویی های مهمی که در این منطقه فعال هستند. و شرکت‌های بزرگ قالیشویی در تهران می پردازیم .
    3. که سرویس دهی و خدمات کدام یک از این شرکت ها بهتر میباشد .
    4. شناخت منطقه جنت آباد
      1. در ابتدا به تاریخی نامگذاری این منطقه می پردازیم. که منطقه جنت آباد به دلیل خوش آب و هوا بودند و به دلیل عبور رودخانه چند از این منطقه و آب و هوای خوب و خوش کن سولوقان بسیار
      2. معروف بوده است.و به همین دلیل آن را جنت‌آباد یعنی بهشت‌آباد نامگذاری نمودند .
      3. شاید خیلی از مواقع از کنار اتوبان همت عبور می کنیم کارگران بسیاری را می‌بینیم .که در دستان خود توت های فراوانی را می‌فروشند.
      4. توت های درختانی که مربوط به منطقه ای جنت آباد می باشند.
      5. منطقه جنت آباد در ده سال گذشته بسیار پر رونق بوده و جزو مناطق معروف شهر تهران شده با توجه به تورم بسیار بالا در این منطقه قیمت مسکن بسیار افزایش پیدا کرده .و عموما ساکن این
      6. منطقه کم کم به سمت مرفهین و ثروت نشینان تبدیل شدند .
      7. منطقه جنت آباد دارای دو بخش جنت آباد شمالی و جنت آباد جنوبی می باشد .
      8. مناطق جنت آباد شمالی و جنوبی به دلیل عبور اتوبان همت از مصرف جنت آباد دارای دو نوع بافت مختلف می باشند .
      9. اما هر دو رشد و توسعه کافی را داشتند هم در منطقه جنت آباد جنت آباد شمالی مجتمع های تجاری و اداری بسیار خوب و هم در منطقه جنت آباد جنوبی به همین شکل وجود دارد .
      10. منطقه جنت آباد به دلیل نزدیکی در اتوبان همت و همچنین به اتوبان آزادگان و غرب دارای بار ترافیکی بسیار مناسب تری نسبت به مناطق دیگر تهران میباشد .
      11. عملاً مردم و ساکنین این منطقه ترافیک سنگین تجربه نخواهند نمود و ترافیک اتوبان همت بعد از منطقه جنت آباد شدت می گیرد .
      12. اتوبان های بسیار زیادی منطقه جنت آباد را محصور نموده اند از اشرفی اصفهانی بگیرید تا همت و اتوبان های دیگر .
      13. منطقه جنت آباد دارای موقعیت بسیار خوب و تخصصی بسیار عالی از تمام مناطق تهران می باشد
      14. در سال‌های قبل ساکنین این منطقه مردمان مرفه نبودند ولی در حالت فعلی مرفه به سمت بالا یا تقریباً ثروتمند یا در حال ثروتمند شدن را در این منطقه می‌توانیم ببینیم.
      15. اتوبان آبشناسان نقش بسیار مهمی در دسترسی من مردم منطقه جنت آباد به بخش غربی و بزرگراه آزادگان و همچنین استان البرز ایفا می کند.
    5. قالیشویی در منطقه جنت آباد
      1. اگر بخواهیم از قالیشویی های بومی منطقه نام ببریم قالیشویی حافظی و قالیشویی جنت آباد جنوبی ارم و قالیشویی جنت آباد را می توانیم نام ببرید .
      2. اما اگر در مورد قالیشویی هایی که در این منطقه سوی خوبی انجام دادند .و در گوگل بسیار مناسبی دارند به آن نام ببریم .قالیشویی پاک مهر و قالیشویی تهران کارپت به جز دو شرکتی هستند.
      3. که در این منطقه تبلیغات گسترده ای را انجام داده اند.
      4. البته نمی توان حضور شرکت های بسیار بزرگی مثل گل ابریشم شرکت مادر و شرکت ادیب را در این منطقه نادیده گرفتن و اصولاً به دلیل برند بودن این شرکت‌ها می‌توان گفت بخش بسیار
      5. وسیعی از منطقه جنت آباد فرشهای خود را به شرکت‌های قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار نیز ارسال می کند .
    6. مبل شویی در جنت آباد
      1. می توان گفت که این منطقه به دلیل نوع بافت زندگی مردم مبلمان در منازل به شدت استفاده می‌شود. ولی چندان مرفه نیستند که بتوانند مبلمان خود را هر سال یا حداقل ۵ سال یکبار تعویض
      2. کند به همین دلیل به سمت مبل شویی حرکت می کند. از طرفی ساکنین این منطقه توان پرداخت هزینه های تقریباً متوسط مبل شویی را دارا می باشند.
      3. و مثل مناطق جنوبی شهر همچون جوادیه یافت آباد افسریه و مناطق دیگر نیستند که حتی توان پرداخت هزینه‌های موجود را نداشته باشند .
    7. نتیجه گیری
      1. این منطقه به دلیل دارای بار ترافیکی بسیار پایین و همچنین این دسترسی خوب به تمامی مناطق باشد .به همین دلیل می‌توان قالیشویی های بزرگ و برند خود را برای شستشوی فرشهای
      2. خود انتخاب کرد .به دلیل دارا بودن آزمایشگاه های بسیار تخصصی و دستگاه های بسیار پیشرفته می‌توانیم نتیجه بهتری با این شرکت‌ها بگیریم همچنین به دلیل دارا بودن باشگاه مشتریان و
      3. سیستم سیاسی اصولاً رضایت ندارید این شرکت ها بسیار بالا می باشد .
      4. از بین این شرکت ها می توان شرکت قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار را انتخاب نمود .

 وقتی صحبت از قالیشویی جنت آباد می شود .در ابتدا باید به شناخت کافی از این منطقه و نوع زندگی مردم این منطقه بپردازیم.

سپس در فاز بعدی به قالیشویی های مهمی که در این منطقه فعال هستند. و شرکت‌های بزرگ قالیشویی در تهران می پردازیم .

که سرویس دهی و خدمات کدام یک از این شرکت ها بهتر میباشد  .

جنت اباد شمالی

جنت اباد شمالی

 شناخت منطقه جنت آباد

در ابتدا به تاریخی نامگذاری این منطقه می پردازیم. که منطقه جنت آباد به دلیل خوش آب و هوا بودند و به دلیل عبور رودخانه چند از این منطقه و آب و هوای خوب و خوش کن سولوقان بسیار

معروف بوده است.و به همین دلیل آن را جنت‌آباد یعنی بهشت‌آباد نامگذاری نمودند .

شاید خیلی از مواقع از کنار اتوبان همت عبور می کنیم کارگران بسیاری را می‌بینیم .که در دستان خود توت های فراوانی را می‌فروشند.

توت های درختانی که مربوط به منطقه ای جنت آباد می باشند.

منطقه جنت آباد در ده سال گذشته بسیار پر رونق بوده و جزو مناطق معروف شهر تهران شده با توجه به تورم بسیار بالا در این منطقه قیمت مسکن بسیار افزایش پیدا کرده .و عموما  ساکن این

منطقه کم کم به سمت مرفهین و ثروت نشینان تبدیل شدند .

جنت اباد

جنت اباد

منطقه جنت آباد دارای دو بخش جنت آباد شمالی و جنت آباد جنوبی می باشد .

مناطق جنت آباد شمالی و جنوبی به دلیل عبور اتوبان همت از مصرف جنت آباد دارای دو نوع بافت مختلف می باشند .

اما هر دو رشد و توسعه کافی را داشتند هم در منطقه جنت آباد جنت آباد شمالی مجتمع های تجاری و اداری بسیار خوب و هم در منطقه جنت آباد جنوبی به همین شکل وجود دارد .

مرکز خرید سمرقدی

مرکز خرید سمرقدی

منطقه جنت آباد به دلیل نزدیکی در اتوبان همت و همچنین به اتوبان آزادگان و غرب دارای بار ترافیکی بسیار مناسب تری نسبت به مناطق دیگر تهران میباشد .

 عملاً مردم و ساکنین این منطقه ترافیک سنگین  تجربه نخواهند نمود و ترافیک اتوبان همت بعد از منطقه جنت آباد شدت می گیرد .

 اتوبان های بسیار زیادی منطقه جنت آباد را محصور نموده اند از اشرفی اصفهانی بگیرید تا همت و اتوبان های دیگر .

منطقه جنت آباد دارای موقعیت بسیار خوب و تخصصی بسیار عالی از تمام مناطق تهران می باشد

در سال‌های قبل ساکنین این منطقه مردمان مرفه نبودند ولی در حالت فعلی مرفه به سمت بالا یا تقریباً ثروتمند یا در حال ثروتمند شدن را در این منطقه می‌توانیم ببینیم.

اتوبان آبشناسان نقش بسیار مهمی در دسترسی من مردم منطقه جنت آباد به بخش غربی و بزرگراه آزادگان و همچنین استان البرز ایفا می کند.

قالیشویی در منطقه جنت آباد

قالیشویی جنت اباد

قالیشویی جنت اباد

 اگر بخواهیم از قالیشویی های بومی منطقه نام ببریم قالیشویی حافظی و قالیشویی جنت آباد جنوبی ارم و قالیشویی جنت آباد را می توانیم نام ببرید .

اما اگر در مورد قالیشویی هایی که در این منطقه سوی خوبی انجام دادند .و در گوگل بسیار مناسبی دارند به آن نام ببریم .قالیشویی پاک مهر و قالیشویی تهران کارپت به جز دو شرکتی هستند.

که در این منطقه تبلیغات گسترده ای را انجام داده اند.

البته نمی توان حضور شرکت های بسیار بزرگی مثل گل ابریشم شرکت مادر و شرکت ادیب را در این منطقه نادیده گرفتن و اصولاً به دلیل برند بودن این شرکت‌ها می‌توان گفت بخش بسیار

وسیعی از منطقه جنت آباد فرشهای خود را به شرکت‌های قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار نیز ارسال می کند .

 مبل شویی در جنت آباد

 می توان گفت که این منطقه به دلیل نوع بافت زندگی مردم مبلمان در منازل به شدت استفاده می‌شود. ولی چندان مرفه نیستند که بتوانند مبلمان خود را هر سال یا حداقل ۵ سال یکبار تعویض

کند به همین دلیل به سمت مبل شویی حرکت می کند. از طرفی ساکنین این منطقه توان پرداخت هزینه های تقریباً متوسط مبل شویی را دارا می باشند.

و مثل مناطق جنوبی شهر همچون جوادیه یافت آباد افسریه و مناطق دیگر نیستند که حتی توان پرداخت هزینه‌های موجود را نداشته باشند .

 نتیجه گیری

این منطقه به دلیل دارای بار ترافیکی بسیار پایین  و همچنین این دسترسی خوب به تمامی مناطق  باشد .به همین دلیل می‌توان قالیشویی های بزرگ و برند خود را برای شستشوی فرشهای

خود انتخاب کرد .به دلیل دارا بودن آزمایشگاه های بسیار تخصصی و دستگاه های بسیار پیشرفته می‌توانیم نتیجه بهتری با این شرکت‌ها بگیریم همچنین به دلیل دارا بودن باشگاه مشتریان و

سیستم سیاسی اصولاً رضایت ندارید این شرکت ها بسیار بالا می باشد  .

 از بین این شرکت ها می توان شرکت قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار را انتخاب نمود .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.