قالیشویی ، قالی شویی یا فرش شویی ؛ کدامیک از این نوشتارها برای این شغل بهتر است ؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که قالیشویی نسبت به قالی شویی و فرش شویی مورد مقبولیت عمومی قرار گرفته است. به گونه ای که اتحادیه ی این صنف که در سال ۱۳۵۱ تاسیس شد ، تا امروز با عنوان “اتحادیه صنفِ قالیشویان” مورد تأیید و مقبولیت عمومی قرار گرفته است .

دو واژه ی فرش و قالی را می توان از نظر واژگانی و معنایی با هم مقایسه کرد .

فرش مفهومی کلی تر از قالی دارد و به معنی هرنوع گستردنی است. حال باید توجه داشت که قالی نوعی فرش است . فرش دستبافت یک قالی به حساب می آید چون پرز دارد .

از قدیم اصطلاح قالی بیشتر رواج داشته است.به همین خاطر شاید مقبولیت بیشتری داشته ولی در عصر جدید اصطلاح فرش یشتر همه گیر شده ، دلیلِ این عمومیت یافتن این است که کلی تر بوده و قالی ها و قالیچه ها را نیز شامل می شود.

در رابطه با شغل قالی شویی (قالیشویی) یا فرش شویی اگر بخواهیم تحقیق دقیقی انجام دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که واژه ی فرش شویی نسبت به قالی شویی(قالیشویی) برتری دارد .

دلیل این برتری ، تقدم واژه ی فرش بر قالی از نظر معنا و محتوا است .

اما اگر بخواهیم از نظر زیبایی شناسی به این واژه ها نگاه کنیم ، به نظر می رسد واژه ی قالی شویی بخاطر تناسب اسم قالی با فعل شستن بهتر است .همچنین ترکیب بندی زیباتر و پسندیده تری نسبت به فرش شویی دارد.

حال آن که از نظر زیبایی شناسی کلمه ی فرش شویی قالب بندی خوبی نداشته و بدلیل پشت سر هم قرار گرفتن دو حرف “ش” از ارزش گذاری بالایی برخوردار نیست .

در رابطه با قالی شویی و قالیشویی نیز می توان از منظر زیبایی شناسی برتری را به کلمه ی قالی شویی داد . در لغت نامه ی دهخدا این کلمه به شکل قالی شویی نوشته شده است.

فرهنگستان ادب فارسی نیز توصیه کرده که اینگونه کلمات بصورت جدا نوشته شود .

البته نمی توان ایراد چندانی در این موارد گرفت و از منظری این نگاه سلیقه ای است. ولی بهتر است اینگونه کلمات جدا از هم نوشته شوند.

دیدگاه ها بسته شده اند.

سفارش آنلاین

تماس سریع

latest android games

|

popular android games