سوختگی سیگار روی فرش

 1. سوختگی سیگار روی فرش
  1. یکی دیگر از لکه های موجود بر روی فرش جای سوختگی سیگار می باشد .و این لکه ها به خصوص زمانی که فرش در ان مکان بیشتر در معرض دید است اما نیاز به نگرانی نیست. تصور برخی از افراد این است که پاک کردن و از بین بردن لکه سیگار کار بسیار دشواری می باشد و یا در مواردی نیز آن را غیر قابل انجام می بینند اما با رعایت اصول و نکاتی می توان آن را به خوبی از روی فرش محو نمود.
  2. دو مورد که برای پاک کردن جای سوختگی سیگار بدون نیار به قالیشویی وجود دارد که عبارتند از:
  3. جایگزین کردن الیاف سوزانده شده – پاک کردن هرگونه لکه ناشی از سوختگی. با رعایت این اصول میتوان جای سوختگی را از بین برد و چنانچه خود قادر به محو کردن آن لکه نبودید می توانید به یک قالیشویی معتبر در شهر خود مراجعه کنید و اقدامات لازم را برای از بین بردن آن لکه ها انجام دهید.
  4. وسایل مورد نیاز برای پاک کردن سوختگی سیگار بر روی فرش بدون نیاز و مراجعه به قالیشویی عبارت اند از: قیچی، رزین فرش، سنباده، محلول تمیزکننده، انبرک، کاغذ، کتاب سنگین وزن و بزرگ و شانه دندانه بزرگ. در مرحله نخست ابتدا باید محل سوختگی را سنباده بکشید و بتراشید و هرگونه اثر باقیمانده را سریعا با جارو تمیز کنید. قسمت های سوخته شده را می توان با قیچی به آرامی ببرید و تلاش کنید همان قسمت های بریده شده را با دست یا جاروبرقی پاک کنید و پس از این مرحله هر قسمتی را که باقی ماند با استفاده از محلول تمیزکننده که از قبل تهیه شده است می توان آن را پاک کرد و از بین برد سپس مقداری آب بر روی آن محل ریخته و با دستمال سریعا خشک نمایید. پس از انجام این مراحل باید لکه به طور کامل خشک شود و چنانچه پس از خشک شدن دو مورد به چشم خورد که عبارتند از:
  5. اگر اثری از آن سوراخ بر روی فرش باقی نمانده بود و یا به اندازه ای کوچک بود که قابل رویت نبود نیازی به انجام هیچ کاری نیست اما اگر آن سوراخ ناشی از سوختگی سیگار کاملا آشکار و نمایان بود در آن صورت باید اقداماتی بدون نیاز به قالیشویی را انجام دهید:
  6. چنانچه آن سوراخ خیلی بزرگ بود باید آن را به قالیشویی تحویل بدهید تا آن را ترمیم کند .ولی اگر کوچک است باید از الیاف قسمت های دیگر برای اتصال و پوشاندن و پر کردن آن قسمت خالی شده استفاده کرد .و به طور کامل آن را پوشش داد. الیاف بلند را به صورت کامل وارد آن سوراخ می کنید. از رزین فرش برای چسباندن و اتصال محکم فیبرها در سوراخ مربوطه استفاده کنید. یک کتاب سنگین و محکم بر روی این چسب قرار دهید و زمان دهید. تا به صورت کامل خشک شود و در آخر پس از گذشت زمان و خشک شدن کتاب را بردارید. و سپس با استفاده از یک شانه الیاف و بافت فرش را به صورت مرتب شانه کنید تا آن سوراخ جلب توجه ننماید.
یکی دیگر از لکه های موجود بر روی فرش جای سوختگی سیگار می باشد .و این لکه ها به خصوص زمانی که فرش در ان مکان بیشتر در معرض دید است اما نیاز به نگرانی نیست. تصور برخی از افراد این است که پاک کردن و از بین بردن لکه سیگار کار بسیار دشواری می باشد و یا در مواردی نیز آن را غیر قابل انجام می بینند اما با رعایت اصول و نکاتی می توان آن را به خوبی از روی فرش محو نمود.
دو مورد که برای پاک کردن جای سوختگی سیگار بدون نیار به قالیشویی وجود دارد که عبارتند از:
جایگزین کردن الیاف سوزانده شده – پاک کردن هرگونه لکه ناشی از سوختگی. با رعایت این اصول میتوان جای سوختگی را از بین برد و چنانچه خود قادر به محو کردن آن لکه نبودید می توانید به یک قالیشویی معتبر در شهر خود مراجعه کنید و اقدامات لازم را برای از بین بردن آن لکه ها انجام دهید.
وسایل مورد نیاز برای پاک کردن سوختگی سیگار بر روی فرش بدون نیاز و مراجعه به قالیشویی عبارت اند از: قیچی، رزین فرش، سنباده، محلول تمیزکننده، انبرک، کاغذ، کتاب سنگین وزن و بزرگ و شانه دندانه بزرگ. در مرحله نخست ابتدا باید محل سوختگی را سنباده بکشید و بتراشید و هرگونه اثر باقیمانده را سریعا با جارو تمیز کنید. قسمت های سوخته شده را می توان با قیچی به آرامی ببرید و تلاش کنید همان قسمت های بریده شده را با دست یا جاروبرقی پاک کنید و پس از این مرحله هر قسمتی را که باقی ماند با استفاده از محلول تمیزکننده که از قبل تهیه شده است می توان آن را پاک کرد و از بین برد سپس مقداری آب بر روی آن محل ریخته و با دستمال سریعا خشک نمایید. پس از انجام این مراحل باید لکه به طور کامل خشک شود و چنانچه پس از خشک شدن دو مورد به چشم خورد که عبارتند از:
اگر اثری از آن سوراخ بر روی فرش باقی نمانده بود و یا به اندازه ای کوچک بود که  قابل رویت نبود نیازی به انجام هیچ کاری نیست اما اگر آن سوراخ ناشی از سوختگی سیگار کاملا آشکار و نمایان بود در آن صورت باید اقداماتی بدون نیاز به قالیشویی را انجام دهید:
چنانچه آن سوراخ خیلی بزرگ بود باید آن را به قالیشویی تحویل بدهید تا آن را ترمیم کند .ولی اگر کوچک است باید از الیاف قسمت های دیگر برای اتصال و پوشاندن و پر کردن آن قسمت خالی شده استفاده کرد .و به طور کامل آن را پوشش داد. الیاف بلند را به صورت کامل وارد آن سوراخ می کنید. از رزین فرش برای چسباندن و اتصال محکم فیبرها در سوراخ مربوطه استفاده کنید. یک کتاب سنگین و محکم بر روی این چسب قرار دهید و زمان دهید. تا به صورت کامل خشک شود و در آخر پس از گذشت زمان و خشک شدن کتاب را بردارید. و سپس با استفاده از یک شانه الیاف و بافت فرش را به صورت مرتب شانه کنید تا آن سوراخ جلب توجه ننماید.
۴/۵ - (۳ امتیاز)

لکه های روی فرشمراقبت از فرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.