قالیشویی مادر در کنار مادران عزیز تهرانی

  1. قالیشویی مادر در کنار مادران عزیز تهرانی
    1. این شرکت خدماتی خود را موظف می داند همواره در کنار خانواده های تهرانی و شهروندان عزیز با تمام توان و امکانات آماده ارائه هر گونه خدمات جهت تمیزی و بهداشت و پاکیزگی منازل بوده و تا حدودی زیادی در این رابطه موفق بوده است .
    2. لازم به یادآوری است شهروندان و خانواده های تهرانی سالیانه مبلغی جهت شستشوو خشکشویی مبل و فرش و موکت خانه اشان در سبد کالا قرار دهند زیرا خیای واجب است که به طور دائم رسیدگی شود و فرش ها در طول سال هموارهمواره تمیز و براق باشد .
    3. تعداد بسیار کمی از شهروندان که دارای بچه های کوچک و نوجوان هستند توجه زیادی به این موضوع ندارند و سه یا چهار سال فرش خود را نمی شویند که فرش مرکز خاک و گرد و آلودگی می شود که خوشایند نیست بودجه اختصاصی فرش شستشو چون سالیانه است هر هفته و هر ماهد نیست خیلی زیادد نیست و برای همه خانواده ها و خوشبختانه قابل پرداخت است.
    4. موضوع دیگر پاکی ذفرش که مانند پاکیزگی و تمیزی فرش مورد توجه ما مسلمانان است و امیدواریم تمام خانه هایمان پاک و پاکیزه باشد قالیشویی مادر همواره در خدمت شهروندان عزیز می باشد .
این شرکت خدماتی خود را موظف می داند همواره در کنار خانواده های تهرانی و شهروندان عزیز با تمام توان و امکانات آماده ارائه هر گونه خدمات جهت تمیزی و بهداشت و پاکیزگی منازل بوده و تا حدودی زیادی در این رابطه موفق بوده است .
لازم به یادآوری است شهروندان و خانواده های تهرانی سالیانه مبلغی جهت شستشوو خشکشویی مبل و فرش و موکت خانه اشان در سبد کالا قرار دهند زیرا خیای واجب است که به طور دائم رسیدگی شود و فرش ها در طول سال هموارهمواره تمیز و براق باشد .
تعداد بسیار کمی از شهروندان که دارای بچه های کوچک و نوجوان هستند توجه زیادی به این موضوع ندارند و سه یا چهار سال فرش خود را نمی شویند که فرش مرکز خاک و گرد و آلودگی می شود که خوشایند نیست بودجه اختصاصی فرش شستشو چون سالیانه است هر هفته و هر ماهد نیست خیلی زیادد نیست و برای همه خانواده ها و خوشبختانه قابل پرداخت است.
موضوع دیگر پاکی ذفرش که مانند پاکیزگی و تمیزی فرش مورد توجه ما مسلمانان است و امیدواریم تمام خانه هایمان پاک و پاکیزه باشد قالیشویی مادر همواره در خدمت شهروندان عزیز می باشد .
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.