محدوده ی سرویس دهی قالیشویان ، عامل گسترش بازار این صنف

یکی از عواملی که در صنف قالیشویی حایز اهمیت است و می تواند باعث نظم و انظباط و گسترش در این صنف شود ، تعیین محدوده ی سرویس دهی است ، به این صورت که برای جذب مشتری محدوده ی سرویس دهی خود را مشخص کنید . یکقالیشویی خوب همیشه مشتریان خود را ثابت نگه داشته و با ارایه ی بهترین خدمات ، سعی بر نگه داشتن مشتریان خود دارد .

البته نمی شود گفت که یک قالیشویی معتبر فقط باید در محدوده ی مکان خود سرویس دهی را انجام دهد ، چه بسا یک مشتری فرش های خود را برای شستشو از جنوب شهر به شمال شهر بفرستد و این بدلیل اعتبار یک قالیشویی است .

گسترش بازار یک قالیشویی با توجه به موفقیت در زمینه ی شستشوی فرش های مشتریان ، می تواند گامی مهم برای رسیدن به بازاری منسجم و یکپارچه باشد ، بدین گونه که یک قالیشویی با تاسیس نمایندگی های خود در سطح شهر می تواند به معتبر بودن خود کمک شایان توجهی کند .

خاور های باربری

خاور های باربری

قالیشویی مادر 

با نمایندگی های گوناگون در سطح شهرتهران ، تلاش کرده تا نام خود را جزو معتبرترین و برندترین قالیشویی های کشور قرار دهد ؛ با این امید که این قالیشویی در بلند مدت بعنوان بهترین قالیشویی خود را معرفی کند .

 

ادرس قالیشویی سعادت آبادارزان ترین مبل شویی در منزلبهترین قالیشویی پونکبهترین قالیشویی پیروزیبهترین قالیشویی تهرانپارسبهترین قالیشویی غرب تهرانقالیشوییقالیشویی معتبرقالیشویی منطقه تجریشقالیشویی نزدیک تجریشکارخانه قالیشویی در غرب تهرانمبل شویی خوب تهران

Comments are disabled.

سفارش انلاينتماس با مااینستاگرام