پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

قالیشوئی مادر(پاسخگوی واقعی نیاز های شما جهت شستشوی فرش و خشکشوئی مبل)

قالیشوئی مادر(پاسخگوی واقعی نیاز های شما جهت شستشوی فرش و خشکشوئی مبل)

یکی از صنف هایی که مشتریان عزیز طبق تجربه حاصل شده بعد از یک یا دو بار کار و انجام وظیفه آن شرکت تصمیم می گیرند بطور مداوم و همیشگی با آن شرکت کار نموده و همیشه و در طول سالها متوالی در خواست خدمت و خدمات رسانی باشند صنف قالیشویی است.

مردم دوست ندارند هر دفعه با یک شرکت کار کنند و چنانچه یک شرکت مجهز و منظم بوده و به کار خود آشنایی کامل داشته باشد و سرویس مرتب و سرویس کاران خوش برخورد و کار آزموده داشته باشد دلیلی نمی بینند که با شرکتی دیگر وبا شرکتی دیگر و یا جای دیگر مراجعه و از شرکت قبلی صرف نظر نمایند.

بنابر این شرکت قالیشوئی مادر یک شرکت خدماتی بزرگ با پرسنل ورزیده و کار بلد سطح تهران وحومه نزدیک به سی سال دست فعالیت نموده و علاوه بر مشتریان قدیم و عزیزانی که هر سال در خدمت آنها انجام وظیفه می کنند با معرفی مشتریان عزیز هر ساله به این جمع اضافه شده و مسئولیت این شرکت را سنگین تر می کند.

قالشوئی مادر همراه دو شرکت بزرگ که متعلق به این شرکت است قالیشوئی اعلاء و قالیشوئی سالار ) شهرک پرند ( جوابگوی نیاز های جامعه است.

تماس با ما