پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

رفوگری فرش

رفوگری فرش

یکی از ارکان فرش که تقریبا” می توان گفت خیلی مهم و اساسی است تعمیر و ترمیم فرش است که رفو نام دارد.
فرش های آسیب دیده را درست کرده و به صورت اولیه باز می گرداند رفوی فرش نقاطی از فرش که پاره شده یا پوسیده شده است تعمیر کرده و قابل استفاده می شود.
رفوگری- رنگبرداری – و رنگرزی و قلم زنی و ریشه کش و دارکشی و پارگی هم بزرگ ابتدا چله کش و بعد بافت مجدد می شود و هرکدام از این رشته ها متخصص خود را دارد وبرای انجام آن باید سال ها کار و بهترین احتیاج دارد تا بتوان فرش را به صورت اولیه در آورد.
معمولا”فرش وقالیچه های کار کرده که می خواهند صادرکننده توسط این اساتید و استادکاران شسته و تعمیر می کنند و آماده سازی شده و سپس صادر می شود .
اگر چنانچه در شهرک آسمان – شهرک المهدی – شهرک هواپیمیی – شهرک دریا- تهرانسر و مسکن و تهرانسر و بلوار شاهد – میدان مادر – میدان معلم – میدان شهرداری – شهرک ۳۱ آبان و اشرفی اصفهانی سکنت دارید با قالشویی مدر و شماره ۴ رقمی ۳۴۴۴ تماس گرفته تا خدمات الزام ارائه شود .
تماس با ما