پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

قالیشویی –رفوگری

قالیشویی –رفوگری

یکی از شاخه های رفوگری دوگره – زنجیره – ملیله – و تعویض و نصب شیرازه و یا تعویض ریشه و گلیم فرش است .
معمولا” فرش بعد از اتمام بافت و شستشو ریشه های آن به این دلیل که بافت فرش رها نشود بافنده به مقدار یک یا دو سانت گلیم بافته و در انتها با دو رنگ الکی و زرد یا رنگ دیگر ملیله بافی می کنند که باعث قشنگ شدن فرش در قسمت گلیم و ریشه می شود و اگر ملیله نداشت و گلیم فرش محکم نبود زنجیره و یا دو گره می کنند که باعث می شود فرش از از هم گسیخته نشود و این کار با یک نخ انجام می شود.
بعضی از فرش ها کناره اش را بعدا”به ان نصب می کنند مانند فرش های تبریز و استان های خراسان و کاشان و نائین و یزد همزمان با بافت توسط بافنده و کناره یا شیرازه پیچ می شود فرش هایی که کار کرده باشد و ریشه اش از بین یا پوسیده شده باشد توسط رفوگر دوباره ریشه داده می شود تا قشنگی خود را به دست آورد.
قالیشوئی مادر – قالیشوئی اعلاء – – قلیشوئی سالار – کارگاه های فعال و ارزان هستند و حفظ مشتری در سر لوح کارشان می باشد .
در خیابان های زمزم – شهرک احمد – دولتخواه – نعمت آباد – شهرک بخارایی – شهرک شریعتی – عبدل آباد – شکوفه – شهرک بوستان – خانی آباد – میثاق – شهرک فرهنگیان – و شهرک وصال فعالیت عمده دارند.
تماس با ما