پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

چگونگی تولید فرش دستباف

چگونگی تولید فرش دستباف

فرش برای تولید یک تخته فرش و دستبافت از کوچکترین تا بزرگترین قواره باید از یک دستگاه بافت که به دار معروف است استفاده کنید این دار قالی در قدیم از چوب ساخته می شد ولی اکنون بیشتر از آهن یا میله و یا قوطی آهن تولید و ساخته می شود و با نخ هایی بلند که به چله معروف است در طول دار کشیده می شود و به طوری تنظیم و هماهنگ با نقشه فرش قرار می دهند.
دو عدد چوب به عرض دستگاه دار که یکی ثابت با دار قالی توسط چله فرش نصب شده و دیگری در بالا ی آن در داخل دار قالی به نام )سات( استفاده می شود چله فرش بعد از نصب حکم تار قالی را دارد و هر راه که می بافند یک نخ بر روی آن توسط شانه و یا دفتین می کوبند تا فرش محکم و مرتب شود که آن را پود می گویند.
پود دو نوع است نازک و پود ضخیم تر که پس از پود ضخیم چوب سات را با بالا زده و پود نازک را به فرش می زدنند و دوباره پایین می آورند این دو پودر در واقع در دار قالی تار فرش را عقب و جلو می آورند و در واقع فندانسیون فرش را به وجود می آورند که باعث محکمی و. دوام فرش می شوند
در بعضی از استانها مانند استان خراسان در هر چند راهی که می بافند یک پود نازک که می دهند وای در کاشان و نائین و قم هر یک راه یک پودر نازک هم می دهند که باعث دوام بیشتر فرش می شود قالیشوئی مادر را جهت سفارش با شماره چهار رقمی ۱۴۰۴ تماس بگیرید در غیر این صورت از ۱۱۸راهنمایی بخواهید .
تماس با ما