تفاوت کارخانه قالیشویی با دفاتر قالیشویی

تفاوت کارخانه قالیشویی با دفاتر قالیشویی

صنف قالیشویی به سه دسته دفتری و کارگاه و دارکشی خالصه می شود که کارگاه محلی است که در آن دستگاه و لوازم مخصوص جهت شست شوی فرش و گرم خانه جهت خشک کردن فرش استفاده می شود و کارگاه های دارکشی برای فرش هایی که چهار چوب آن یعنی قواره فرش کج با شد یا ایراد دا شته با شد فرش کج با شد یا ایراد داشته با شد فرش را بر روی تخته های دارکشی می بندند و فرش را سالم می کنند.
البته د ستگاه هایی هم وجود دارد که پرسی است و قالی یا قالیچه را بسته و می کشند تا گونیا شود و د سته دفتری برای مغازه و یا دفتر کار مجوز را بسته و می کشند تا گونیا شود و دسته دفتری برای مغازه و یا دفتر کار مجوز صادر می شود و پروانه قالی شویی می دهند تا آدرس مشتری را گرفته و یا کارهای در رابطه با مشتی از این دفاتر استفاده می شوند .
البته بعضی از قالیشویان کارگاه ندارند و فقط دفتر دارند و یا کارگاه ها قرار داد می بندند تا آنها فرش های مشتریان را شسته و تحویل دهند قالیشویی مادر و قالیشویی اعلاء و قالیشویی سالار شرکت های شناخته شده ای هستند که مرتب سرویس های آنان در خیابان ها مشغول جمع آوری فرش هستند.
به طور مثال : در میدان هفت تیر –میدان پالیزی – خیابان رسالت – خیابان خرمشهر – خیابان هویزه – اندیشه – رسالت – خیابان پلیس – خیابان شیخ صفی خیابان دماوند از جمله مناطق فعالیت آنهاست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بزرگترین قالیشویی کشور