کارگاه های قالیشویی

کارگاه های قالیشویی

کارگاه های قالیشویی


کارگاه های قالیشویی

کارگاه های قالیشویی باید مجهز به آب فراوان و دستگاه دستگاه اتوماتیک ساخت آلمان و ساخت ایران وجود دارد و اغلب قالیشوئی های بزرگ و مجهز از های مخصوص شستشو فرش که خوشبختانه آن برخوردارند و دستگاه تمام اتوماتیک شستشو فرش از این قراراست که :

دستگاه دارای بورس شستشوو منازل هایی که ازآن آب و یا شامپو به روی فرش ریخته شده و به روی نوار ها به صورت ترانسپورتی به جلو می رود و بعد از شستشو توسط بورس دیگه که حکم شانه دارد پرز فرش به حالت اولیه برگشته و توسط آبگیر دستگاه آب آن گرفته می شود و قبل از آن فرش کر داده شده و از نظر پاکی تضمین میشود .

بعد خروج از دستگاه و کنترل کیفیت فرش به گرم خانه گازی برده شده و آویزان می شود و بعد از چند ساعتی خشک شده و به محل کاور و انبار تحویل داده می شودفرش معموال در زمان تحویل با یک پارچه یا به اصطالح پشت فرش که بر گوشه فرش منگنه می شود نام صاحب فرش و شماره فاکتور و نوع فرش و تاریخ دریافت فرش نوشته و بعد از آماده شدن فرش را طبق آدرس صاحب فرش درج شده در فاکتور به ایشان اعلام و سپس تحویل داده می شود.

قالیشویی اعلاء قالیشوئی مادر و قالیشوئی نائین و قالیشوئی فرش قرمز – قالیشوئی سالار – از جمله کارگاه هایی هستند که دارای دستگاه تمام اتوماتیک شستشوی فرش هستند.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سفارش آنلاین

تماس سریع

latest android games

|

popular android games