قالیشویی مادر و حل مشکلات

  1. قالیشویی مادر و حل مشکلات
    1. در رابطه با استخدام منشی و سرویس کار خیلی اصرار کردم که لازم است آموزش کافی ببینند. وارد کار شوند چون در قالیشویی که در یک شرکت خدمات فنی است باید وارد باشید. و در این صورت بازدهی و استفاده برای شرکت در پی دارد سوم استاد کار و یا مدیریت سالن شستشو که خیلی باید حرفه ای باشد و ایشان موظف است که :
    2. یک فرش های که میخواهد شسته شود توجه کند که معیوب نباشد و فرش های که میخواهد شسته شود توجه کند که معیوب نباشد .و فرش های دستبافت قبلا”رفو یا رنگرزی یا رنگبرداری شده باشد که بعد از شستشو مشتری بهانه نداشته باشد .که این دلیل باید خسارت بدهی و اگر در فاکتور ذکر نده باشد. به این دلیل باید خسارت بدهی و اگر فاکتور ذکر نشده باشد کار سخت می شود.
    3. دوم انکه استاد کار سالن باید شستشوی هر نوع فرش و هر نوع شستشو از قبیل رنگبرداری – صادراتی شور – کهنه شور و انواع فرش ماشینی و خانگی را آشنا باشد. و با دقت زیاد کار را مدریت کند تا نظر مشتری جلب شده و کار مرجوع نشود. مسیرهای که یک فرش توسط منشی آدرس گرفته می شود. و توسط سرویس کار و خوش یا راننده به کارخانه ارسال می شود. و توسط پرسنل کارگاه آماده سازی می شود ودر تمام مرحل کا با ظرافت و جدیت و تخصص عزیزان انجام می شود .
    4. هر کدام از این زنجیره و این افراد یهل انگاری کنند مشکلاتی به وجود می آید .که هزینه موجب نارضایتی مشتری و مدیریت شرکت می شد . قالی شویی مادر – قالیشوئی اعلاء- قالیشوئی سالار (پرند) همواره در خدمت شما عزیزان می باشد .
در رابطه با استخدام منشی و سرویس کار خیلی اصرار کردم که لازم است آموزش کافی ببینند. وارد کار شوند چون در قالیشویی که در یک شرکت خدمات فنی است باید وارد باشید. و در این صورت بازدهی و استفاده برای شرکت در پی دارد سوم استاد کار و یا مدیریت سالن شستشو که خیلی باید حرفه ای باشد و ایشان موظف است که :
یک فرش های که میخواهد شسته شود توجه کند که معیوب نباشد و فرش های که میخواهد شسته شود توجه کند که معیوب نباشد .و فرش های دستبافت قبلا”رفو یا رنگرزی یا رنگبرداری شده باشد که بعد از شستشو مشتری بهانه نداشته باشد .که این دلیل باید خسارت بدهی و اگر در فاکتور ذکر نده باشد. به این دلیل باید خسارت بدهی و اگر فاکتور ذکر نشده باشد کار سخت می شود.
دوم انکه استاد کار سالن باید شستشوی هر نوع فرش و هر نوع شستشو از قبیل رنگبرداری – صادراتی شور – کهنه شور و انواع فرش ماشینی و خانگی را آشنا باشد. و با دقت زیاد کار را مدریت کند تا نظر مشتری جلب شده و کار مرجوع نشود. مسیرهای که یک فرش توسط منشی آدرس گرفته می شود. و توسط سرویس کار و خوش یا راننده به کارخانه ارسال می شود. و توسط پرسنل کارگاه آماده سازی می شود ودر تمام مرحل کا با ظرافت و جدیت و تخصص عزیزان انجام می شود .
هر کدام از این زنجیره و این افراد یهل انگاری کنند مشکلاتی به وجود می آید .که هزینه موجب نارضایتی مشتری و مدیریت شرکت می شد . قالی شویی مادر – قالیشوئی اعلاء- قالیشوئی سالار (پرند) همواره در خدمت شما عزیزان می باشد .
۳.۷/۵ - (۴ امتیاز)

قالیشویی مادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.