حرفه قالیشویی

 1. حرفه قالیشویی
  1. حرفه قالیشویی کار بسیار سختی است. و محدود اشخاصی در این کار می مانند و طاقت می آورند، به دلیل که حرفه قالیشویی از چند شغل به وجود آمده :
  2. اولی– داشتن کارگاه و شستشوی فرش است .و کار هایی که در داخل کارگاه انجام می شود .یعنی تحویل فرش و سپس خاک گیری و شستشوی فرش خشک کردن فرش در گرم خانه و سپس آماده نمودن
  3. و تحویل دادن.
  4. دوم– حمل ونقل فرش است که خود فرش است که خود یک شغل است. و مسئولیت سنگینی دارد و تحویل فرش از منزل مشتری و بار گیری برای کارخانه و دریافت فرش از کارخانه و تحویل به
  5. صاحب فرش که خیلی مهم است و باید زیا دقت شود.
  6. سوم– امانتداری مردم است و از زمان تحویل فرش باید خیلی دقت شود .
  7. ودقیق باید تحویل بگیری و سالم به کارخانه و بعد از عملیات شستشو و آماده سازی دوباره به صاحب آن تحویل دهی.
  8. چهارم – مبل شویی که با دستگاه مخصوص وارد خانه و یا اداره می شود. و کار را در آنجا انجام می دهد و رضایت مشتری را تامین میکند .
  9. قالیشویی مادر قالیشویی اعلاء و قالیشویی سالار همیشه یک سرویس در خیابان ها شیراز – میدان گلها – میدان عالی قاپو –
  10. خیابان رهی معیری – میدان زرتشت –خیابان فرشته – خیابان گاندی – خیابان الوند – خیابان آژانتین – خالد اسالمبولی
  11. در بالا از سختی های حرفه قالیشویی صحبت بسیار شده است که مردم عزیز ایران زمین اگاه باشند و کمتر به این دوستان عزیز سخت بگیرند.
حرفه قالیشویی کار بسیار سختی است. و محدود اشخاصی در این کار می مانند و طاقت می آورند، به دلیل که حرفه قالیشویی از چند شغل به وجود آمده :
اولی– داشتن کارگاه و شستشوی فرش است .و کار هایی که در داخل کارگاه انجام می شود .یعنی تحویل فرش و سپس خاک گیری و شستشوی فرش خشک کردن فرش در گرم خانه و سپس آماده نمودن
و تحویل دادن.
دوم– حمل ونقل فرش است که خود فرش است که خود یک شغل است. و مسئولیت سنگینی دارد و تحویل فرش از منزل مشتری و بار گیری برای کارخانه و دریافت فرش از کارخانه و تحویل به
صاحب فرش که خیلی مهم است و باید زیا دقت شود.
سوم– امانتداری مردم است و از زمان تحویل فرش باید خیلی دقت شود .
 ودقیق باید تحویل بگیری  و سالم به کارخانه و بعد از عملیات شستشو و آماده سازی دوباره به صاحب آن تحویل دهی.
چهارم مبل شویی که با دستگاه مخصوص وارد خانه و یا اداره می شود. و کار را در آنجا انجام می دهد و رضایت مشتری را تامین میکند .
قالیشویی مادر قالیشویی اعلاء و قالیشویی سالار همیشه یک سرویس در خیابان ها شیراز – میدان گلها – میدان عالی قاپو –
خیابان رهی معیری – میدان زرتشت –خیابان فرشته – خیابان گاندی – خیابان الوند – خیابان آژانتین – خالد اسالمبولی
در بالا از سختی های حرفه قالیشویی صحبت بسیار شده است که مردم عزیز ایران زمین اگاه باشند و کمتر به این دوستان عزیز سخت بگیرند.
۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.