قالیشویی ،یا  فرش شویی ؛ کدامیک از این نوشتارها برای این شغل بهتر است ؟

قالی شویی یا فرش شویی

در ابتدا باید (قالی شویی یا فرش شویی )به این نکته اشاره کرد که قالیشویی نسبت به قالی شویی و فرش شویی مورد مقبولیت عمومی قرار گرفته است.

به گونه ای که اتحادیه ی این صنف که در سال ۱۳۵۱ تاسیس شد ، تا امروز با عنوان “اتحادیه صنفِ قالیشویان” مورد تأیید و مقبولیت عمومی قرار گرفته است .

دو واژه ی فرش و قالی را می توان از نظر واژگانی و معنایی با هم مقایسه کرد .

فرش مفهومی کلی تر از قالی دارد و به معنی هرنوع گستردنی است. حال باید توجه داشت که قالی نوعی فرش است .

فرش دستبافت یک قالی به حساب می آید چون پرز دارد .

قالی شویی یا فرش شویی

از قدیم اصطلاح قالی بیشتر رواج داشته است.

به همین خاطر شاید مقبولیت بیشتری داشته ولی در عصر جدید اصطلاح فرش یشتر همه گیر شده ، دلیلِ این عمومیت یافتن این است .

که کلی تر بوده و قالی ها و قالیچه ها را نیز شامل می شود.

در رابطه با شغل قالی شویی (قالیشویی) یا فرش شویی اگر بخواهیم تحقیق دقیقی انجام دهیم به این نتیجه خواهیم رسید.

که واژه ی فرش شویی نسبت به قالی شویی(قالیشویی) برتری دارد .

دلیل این برتری ، تقدم واژه ی فرش بر قالی از نظر معنا و محتوا است .

اما اگر بخواهیم از نظر زیبایی شناسی به این واژه ها نگاه کنیم ، به نظر می رسد واژه ی قالی شویی بخاطر تناسب اسم قالی با فعل شستن بهتر است .

همچنین ترکیب بندی زیباتر و پسندیده تری نسبت به فرش شویی دارد.

حال آن که از نظر زیبایی شناسی کلمه ی فرش شویی قالب بندی خوبی نداشته و بدلیل پشت سر هم قرار گرفتن دو حرف “ش” از ارزش گذاری بالایی برخوردار نیست .

در رابطه با قالی شویی و قالیشویی نیز می توان از منظر زیبایی شناسی برتری را به کلمه ی قالی شویی داد . در لغت نامه ی دهخدا این کلمه به شکل قالی شویی نوشته شده است.

فرهنگستان ادب فارسی نیز توصیه کرده که اینگونه کلمات بصورت جدا نوشته شود .

البته نمی توان ایراد چندانی در این موارد گرفت و از منظری این نگاه سلیقه ای است. ولی بهتر است اینگونه کلمات جدا از هم نوشته شوند.

قالی شویی مادر همیشه با هر کدام از لغات در خدمت شماست

Comments are disabled.

سفارش انلاينتماس با مااینستاگرام