قالیشوئی مادر – مظهر پاکی و پاکیزگی

  1. قالیشوئی مادر – مظهر پاکی و پاکیزگی
    1. در این شرکت فعال و با سابقه رسم بر این است که در حد توان فرش های مشتری را تمیز و براق تحویل مشتری دهند و چنانچه فرش مدت زیادی نشسته باشند و یا خوب نگهداری نشده باشد دباره یا سه باره می شویند و لکه هایی که قابل تمیز شدن باشد از میان بردتا جایی که طبق مشاهدات پرسنل شرکت که فرش را تحویل می دهند مشتری تعجب نموده و فرش خود را را که اینقدر تغییر کرده و شفاف شده است به وجود آمده و قدر دانی می کند
    2. یکی از موارد خیلی مهم در شستشوی فرش کر دادن است که حتما فرش باید علاوه بر پاکیزگی پاک باشد و بتوان بر روی آن نماز خواند و عبادت کرد مورد دوم ضد عفونی شدن فرش است در خانواده هایی که بچه کوچک دارند به ناچار کودکان با اسباب بازی بر روی فرش مشغول بازی می شوند و این باعث می شوند که شهر وندان با کسرت جمعیت و آلودگی شهر و دود زابودن اتومبیلها در تهران لازم است :
    3. فرش ها همیشه تمیز و پاکباشد تا بتوان استفاده بهینه از آن نمود قالیشویان در تهران نقش مهم بزرگی در نظافت خانه ها که از همه مهم تر فرش و مبل می باشد ایفا می کنند بر کسی پوشیده نیست که قالیشویی مادر برند معروفی است کهع سال ها تلاش نموده تا این خوشنامی و سایقه را به دست اورد و سعی دارد با تمام توان و امکان آن را حفظ نمایید.
    4. قالیشویی مادر حتی جمعه ها و روز های تعطیل هم فعالیت دارد و خدمت شهروندان عزیز می باشد.
در این شرکت فعال و با سابقه رسم بر این است که در حد توان فرش های مشتری را تمیز و براق تحویل مشتری دهند و چنانچه فرش مدت زیادی نشسته باشند و یا خوب نگهداری نشده باشد دباره یا سه باره می شویند و لکه هایی که قابل تمیز شدن باشد از میان بردتا جایی که طبق مشاهدات پرسنل شرکت که فرش را تحویل می دهند مشتری تعجب نموده و فرش خود را را که اینقدر تغییر کرده و شفاف شده است به وجود آمده و قدر دانی می کند
یکی از موارد خیلی مهم در شستشوی فرش کر دادن است که حتما فرش باید علاوه بر پاکیزگی پاک باشد و بتوان بر روی آن نماز خواند و عبادت کرد مورد دوم ضد عفونی شدن فرش است در خانواده هایی که بچه کوچک دارند به ناچار کودکان با اسباب بازی بر روی فرش مشغول بازی می شوند و این باعث می شوند که شهر وندان با کسرت جمعیت و آلودگی شهر و دود زابودن اتومبیلها در تهران لازم است :
فرش ها همیشه تمیز و پاکباشد تا بتوان استفاده بهینه از آن نمود قالیشویان در تهران نقش مهم بزرگی در نظافت خانه ها که از همه مهم تر فرش و مبل می باشد ایفا می کنند بر کسی پوشیده نیست که قالیشویی مادر برند معروفی است کهع سال ها تلاش نموده تا این خوشنامی و سایقه را به دست اورد و سعی دارد با تمام توان و امکان آن را حفظ نمایید.
قالیشویی مادر حتی جمعه ها و روز های تعطیل هم فعالیت دارد و خدمت شهروندان عزیز می باشد.
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.