قالیشویی مادر – قالیشوئی نمونه

 1. قالیشویی مادر – قالیشوئی نمونه
  1. یکی از موضوعاتی که در شرکت های قالیشوئی باید خیلی توجه شود .حمل فرش از منازل به کارخانه و بالعکس می باشد. ضرورت دارد بعد از دریافت فرش و گزاشتن در ماشین حتما” درب عقب ماشین بسته و طناب پیچ شود. زیرا مشاهده شده که سارقان وانت های قالیشوئی را تعقیب می کنند. و اگر لحظه ای ماشینی را بدون محافظ بگذارید فرش را برداشته و فرار می کنند.
  2. بنابراین حتی یک لحظه هم ماشین قالیشوئی نباید بدن محافظ باشد .و بسته بودن درب عقب و یا بستن فرش به دو دلیل است یکی اینکه در حال حرکت با فرش شما به بیرون پرتاب نکند. دوم اینکه سارقان موتور سوار فرش را از ماشینی بیرون نکشد. و سوم اینه همیشه سعی شود قالیچه ها را به ویژه قالیچه گران قیمت و دستباف را همیشه و کف ماشین بگذارید و حتما روی آن فرش سنگین و بزرگ قواره بگذارید تا دور از دست سارق باشد .
  3. فرش های گران قیمت به خصوص قالیچه هارا در موقع تحویل در منازل به دقت بشمارید و تحویل بگیرید .تا بتوانید دوباره درست تحویل بدهید یکی از مشکالت بزرگ قالیشویان حفظ و نگهداری فرش در تمام مراحل آن رل دریافت در منازل تا تحویل دوباره آن می باشد .
  4. از شرکت های مهم و خوش نام در تهران قالیشوئی مادر و قالیشویی اعلاء است .که سرویس در خیابان جمالزاده – خیابان دکتر قریب – بلوار کشاورز – خیابان فلسطین – خیابان حجاب – خیابان وصال شیرازی – خیابان زرتشت دارد.
  5. قالیشویی تهران
   1. قالیشویی تهران را می توان شرکت مادر دانست زیرا بسیار ازمواقع توانسته است که جایزه ی سال قالیشویی کشور را نصیب خود کند و حالا بعد از چندین سال فعالیت به عنوان برترین قالیشویی تهران است .
   2. در تهران قالیشویی های دیگر هم معتبر هستند و از دوستان این شرکت اند ولیکن تنها قالیشویی مادر هست که توانسته در مشتری مداری و دارا بودن سیستم سی ار ام پیشتاز باشد
   3. گرفتن جایزه ی برترین قالیشویی تهران کاری بسیار سخت است زیرا باید تمامی استاندارد های ایزو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ را رعایت کند .
  6. اتحادیه قالیشویی های تهران
   1. اتحادیه ی تهران تشکیل شده است. از برترین قالیشویی های تهران از جمله قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار که در کنار همکاران دیگر فعالیت میکنند. و جلوسی سود جویی کسانی که مجوز ندارند .
   2. و یا تجربه ی کاری ندارند را می گیرند .
یکی از موضوعاتی که در شرکت های قالیشوئی باید خیلی توجه شود .حمل فرش از منازل به کارخانه و بالعکس می باشد. ضرورت دارد بعد از دریافت فرش و گزاشتن در ماشین حتما” درب عقب ماشین بسته و طناب پیچ شود. زیرا مشاهده شده که سارقان وانت های قالیشوئی را تعقیب می کنند. و اگر لحظه ای ماشینی را بدون محافظ بگذارید فرش را برداشته و فرار می کنند.
بنابراین حتی یک لحظه هم ماشین قالیشوئی نباید بدن محافظ باشد .و بسته بودن درب عقب و یا بستن فرش به دو دلیل است یکی اینکه در حال حرکت با فرش شما به بیرون پرتاب نکند. دوم اینکه سارقان موتور سوار فرش را از ماشینی بیرون نکشد. و سوم اینه همیشه سعی شود قالیچه ها را به ویژه قالیچه گران قیمت و دستباف را همیشه و کف ماشین بگذارید و حتما روی آن فرش سنگین و بزرگ قواره بگذارید تا دور از دست سارق باشد .
فرش های گران قیمت به خصوص قالیچه هارا در موقع تحویل در منازل به دقت بشمارید و تحویل بگیرید .تا بتوانید دوباره درست تحویل بدهید یکی از مشکالت بزرگ قالیشویان حفظ و نگهداری فرش در تمام مراحل آن رل دریافت در منازل تا تحویل دوباره آن می باشد .
از شرکت های مهم و خوش نام در تهران قالیشوئی مادر و قالیشویی اعلاء است .که سرویس در خیابان جمالزاده – خیابان دکتر قریب – بلوار کشاورز – خیابان فلسطین – خیابان حجاب – خیابان وصال شیرازی – خیابان زرتشت دارد.
قالیشویی تهران

قالیشویی تهران

قالیشویی تهران

قالیشویی تهران را می توان شرکت مادر دانست زیرا بسیار ازمواقع توانسته است که جایزه ی سال قالیشویی کشور را نصیب خود کند و حالا بعد از چندین سال فعالیت به عنوان برترین قالیشویی تهران است .
در تهران قالیشویی های دیگر هم معتبر هستند و از دوستان این شرکت اند ولیکن تنها قالیشویی مادر هست که توانسته در مشتری مداری و دارا بودن سیستم سی ار ام  پیشتاز باشد
گرفتن جایزه ی برترین قالیشویی تهران کاری بسیار سخت است زیرا باید تمامی استاندارد های ایزو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ را رعایت کند .

اتحادیه قالیشویی های تهران

اتحادیه ی تهران تشکیل شده است. از برترین قالیشویی های تهران از جمله قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار که در کنار همکاران دیگر فعالیت میکنند. و جلوسی سود جویی کسانی که مجوز ندارند .
و یا تجربه ی کاری ندارند را می گیرند .
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.