قالیشوئی مادر از نگاه مشتریان

  1. قالیشوئی مادر از نگاه مشتریان
    1. این شرکت توسط مشتریان خود به طور مرتب حمایت و معرفی می گردد و نزدیک به نیمی از متقاضیان و مراجعه کنندگان جهت شستشوی فرش خود را اذعان می کنند و اظهار می کنند که توسط فلان مشتری که سال است مشتری این شرکت است معرفی شده و پس از دریافت خدمات اظهار خشنودی و رضایت می کنند که با این شرکت بزرگ و کاردان آشنا شده و به قول خودشان مشکل قالیشویی و مبل شویی را حل نموده و با خیال راحت فرش هایشان را به شرکت خوشنام و فعال سپرده و سرویس می گیرند .
    2. قالیشویی مادر به ساکنین خیابان های جانبازان – خیابان گلبرگ – میدان فدک و امام علی – خیابان ثانی – میدان رسالت – خیابان گلستان – وحیدیه – میدان تسلیحات – خیابان لشکر – خیابان مجیدیه – خیابان استاد حسن بنا – خیابان فرجام – خیابان غلام حسین کرد – خیابان دکتر هوشیار – خیابان استاد معین – خیابان دستغیب – خیابان استاد حبیب الله – خیابان آیت الله سعیدی – خیابان هاشمی – خیابان طوس و یادگار به راحتی سرویس و مدام به جمع ۀوری فرش مشغولند.
این شرکت توسط مشتریان خود به طور مرتب حمایت و معرفی می گردد و نزدیک به نیمی از متقاضیان و مراجعه کنندگان جهت شستشوی فرش خود را اذعان می کنند و اظهار می کنند که توسط فلان مشتری که سال است مشتری این شرکت است معرفی شده و پس از دریافت خدمات اظهار خشنودی و رضایت می کنند که با این شرکت بزرگ و کاردان آشنا شده و به قول خودشان مشکل قالیشویی و مبل شویی را حل نموده و با خیال راحت فرش هایشان را به شرکت خوشنام و فعال سپرده و سرویس می گیرند .
قالیشویی مادر به ساکنین خیابان های جانبازان – خیابان گلبرگ – میدان فدک و امام علی – خیابان ثانی – میدان رسالت – خیابان گلستان – وحیدیه – میدان تسلیحات – خیابان لشکر – خیابان مجیدیه – خیابان استاد حسن بنا – خیابان فرجام – خیابان غلام حسین کرد – خیابان دکتر هوشیار – خیابان استاد معین – خیابان دستغیب – خیابان استاد حبیب الله – خیابان آیت الله سعیدی – خیابان هاشمی – خیابان طوس و یادگار به راحتی سرویس و مدام به جمع ۀوری فرش مشغولند.
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.