قالیشوئی – فرش ماشینی

  1. قالیشوئی – فرش ماشینی
    1. امروزه در آمارفرش هایی که به سبک کارگاه قالیشوئی وارد می شود تا شستشو شود نظر بیفکنی و ملافه کنی می بینند که بیش از ۸۰% آن فرش ماشینی است که فرش دستبافت با آن کیفیت و آن هنرنمایی مردمان ایران زمینی که طرح ها و رنگ ها و بافت ها حیرت و تعجب جهان را به خود جلب کرده بود دیگر خبری نیست و طراحان و دست اندکاران فرش ماشینی هر روز با طح های جدید و تراکم های بیشتر و نوع آوری و تازه به تاز کردن مدل های فرش ماشینی نظر مشتریان را به خود جلب نموده.
    2. با تبلیغات گسترده و ارائه آن به صورت اقساط و با جایزه و غیره رقیب قدیمی را از گردونه خارج نموده اند در گذشته تعداد کمی کارگاه تولید فرش ماشینی در ایران بود که معروف ترین راوند کاشان بود و فقط فرش های ۳۵۰شانه تولید می کرد ولی میکرد ولی در حال حاضر تنوع در تولید زیاد است و عمده کمی فرش دستبافت می خرند که این صنعت ملی را دچاررکود و کسادی نموده است .
    3. قالیشوئی مادر به اتفاق تعدادی کارگاه در تهران مشغول گرد آوری فرش های دستبافت و ماشینی جهت شستشو است از جمله قالیشوئی اعلاء – قالیشوئی سالار – قالیشوئی شایگان – قالیشوئی سعادت آباد- در خیابان امیر آباد – خیابان چمران – خیابان نواب – خیابان اسد آبادی – میدان گلها – مشغول جمع آوری فرش می باشند .
امروزه در آمارفرش هایی که به سبک کارگاه قالیشوئی وارد می شود تا شستشو شود نظر بیفکنی و ملافه کنی می بینند که بیش از ۸۰% آن فرش ماشینی است که فرش دستبافت با آن کیفیت و آن هنرنمایی مردمان ایران زمینی که طرح ها و رنگ ها و بافت ها حیرت و تعجب جهان را به خود جلب کرده بود دیگر خبری نیست و طراحان و دست اندکاران فرش ماشینی هر روز با طح های جدید و تراکم های بیشتر و نوع آوری و تازه به تاز کردن مدل های فرش ماشینی نظر مشتریان را به خود جلب نموده.
با تبلیغات گسترده و ارائه آن به صورت اقساط و با جایزه و غیره رقیب قدیمی را از گردونه خارج نموده اند در گذشته تعداد کمی کارگاه تولید فرش ماشینی در ایران بود که معروف ترین راوند کاشان بود و فقط فرش های ۳۵۰شانه تولید می کرد ولی میکرد ولی در حال حاضر تنوع در تولید زیاد است و عمده کمی فرش دستبافت می خرند که این صنعت ملی را دچاررکود و کسادی نموده است .
قالیشوئی مادر به اتفاق تعدادی کارگاه در تهران مشغول گرد آوری فرش های دستبافت و ماشینی جهت شستشو است از جمله قالیشوئی اعلاء – قالیشوئی سالار – قالیشوئی شایگان – قالیشوئی سعادت آباد- در خیابان امیر آباد – خیابان چمران – خیابان نواب – خیابان اسد آبادی – میدان گلها – مشغول جمع آوری فرش می باشند .
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.