قالیشوئی – رفوگری – چله کشی

  1. قالیشوئی – رفوگری – چله کشی
    1. در فرش های دستبافت که پارگی آن زیاد باشد و رفوگر مجبور به بافت قسمت پاره شده باد با دستگاه چوبی که به اندازه پارگی کافی باشد برپشت فرش قسمت پارگی در قسمت های سالم فرش با میخ نصب می کنند و قسمت پاره فرش را به اصطالح چله کشی می کنند یعنی تار فرش را به وجود می آورند.
    2. با تهیه پشم مشابه فرش طبق نقشه قالی آن قسمت را بافته و با هنر مندی خاص رنگ آمیزی آن قسمت را با فرش هماهنگ و یک دست و یک رنگ می کنند که به راحتی متوجه رفوی آن نخواهید شد این نوع رفو ها که منجربه به چله کشی و بافت می باشد کار را افراد ناشی و تازه کار نیست و رفو کار قابل و حرفه ای می خواهد تا فرش سالم و قابل استفاده شود.
    3. قالیشوئی مادر با سرویس های متعدد در تمام نقاط تهران و حومه مشغول جمع آوری فرش هستند ودر خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان سنایی – میدان شعاع – خیابان– عباس آباد –خیابان مطهری – خیابان ولیعصر – مدرس –خیابان بهشتی – و خیابان میرزای شیرازی – خیابان کارگر و کارگر شمالی و خیابان فاطمی فعال هستند .
در فرش های دستبافت که پارگی آن زیاد باشد و رفوگر مجبور به بافت قسمت پاره شده باد با دستگاه چوبی که به اندازه پارگی کافی باشد برپشت فرش قسمت پارگی در قسمت های سالم فرش با میخ نصب می کنند و قسمت پاره فرش را به اصطالح چله کشی می کنند یعنی تار فرش را به وجود می آورند.
با تهیه پشم مشابه فرش طبق نقشه قالی آن قسمت را بافته و با هنر مندی خاص رنگ آمیزی آن قسمت را با فرش هماهنگ و یک دست و یک رنگ می کنند که به راحتی متوجه رفوی آن نخواهید شد این نوع رفو ها که منجربه به چله کشی و بافت می باشد کار را افراد ناشی و تازه کار نیست و رفو کار قابل و حرفه ای می خواهد تا فرش سالم و قابل استفاده شود.
قالیشوئی مادر با سرویس های متعدد در تمام نقاط تهران و حومه مشغول جمع آوری فرش هستند ودر خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان سنایی – میدان شعاع – خیابان– عباس آباد –خیابان مطهری – خیابان ولیعصر – مدرس –خیابان بهشتی – و خیابان میرزای شیرازی – خیابان کارگر و کارگر شمالی و خیابان فاطمی فعال هستند .
Rate this post

۱ نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.