قالیشوئی – حفظ و نگهداری فرش

  1. قالیشوئی – حفظ و نگهداری فرش
    1. فرش ماشینی و دستبافت فرقی نمی کند چون در پذیرایی و اتاق ها پهن می شود و روزانه بطور دائم روی آن راه می روند و غذا می خوررند در نتیجه باید با جدیت از آن مواظبت نمود و چنانچه آب و یا چایی و نوشابه آن بر روی فرش بریزد لازم است با وسیله ای آنرا از درون خارج نموده و آنرا خشک نمود در غیر این صورت پوسیده می شود و در فرش های دستبافت تداخل رنگ پیدا کرده و فرش معیوب می شود.
    2. مورد دوم اینکه فرش دست بافت در محلی گرم با هوای راکد و در بسته قرار گیرد که هوا ساکن بوده و مدت زیادی به همان صورت قرار گیرد بید می زند یعنی خود فرش که از پشم یا کرک تهیه شده و تولید بید نموده و فرش معیوب می شود.
    3. لازم است فرش هایی که بلا استفاده مانده و در انبار یا مکانی گذاشته شده و زیر پاست گاهی اوقات آن را در معرض هوا و جا به جا شود تا تولید بید نشود بیدزدگی می تواند بر روی فرش یا پشت فرش باشد که خیلی خطرناک است . برای شستشوی فرشتان قالیشویی مادر یا قالیشویی اعلاء ویل قالیشوئی سالار (شهرک پرند ) به شما توصیه می کنیم.
فرش ماشینی و دستبافت فرقی نمی کند چون در پذیرایی و اتاق ها پهن می شود و روزانه بطور دائم روی آن راه می روند و غذا می خوررند در نتیجه باید با جدیت از آن مواظبت نمود و چنانچه آب و یا چایی و نوشابه آن بر روی فرش بریزد لازم است با وسیله ای آنرا از درون خارج نموده و آنرا خشک نمود در غیر این صورت پوسیده می شود و در فرش های دستبافت تداخل رنگ پیدا کرده و فرش معیوب می شود.
مورد دوم اینکه فرش دست بافت در محلی گرم با هوای راکد و در بسته قرار گیرد که هوا ساکن بوده و مدت زیادی به همان صورت قرار گیرد بید می زند یعنی خود فرش که از پشم یا کرک تهیه شده و تولید بید نموده و فرش معیوب می شود.
لازم است فرش هایی که بلا استفاده مانده و در انبار یا مکانی گذاشته شده و زیر پاست گاهی اوقات آن را در معرض هوا و جا به جا شود تا تولید بید نشود بیدزدگی می تواند بر روی فرش یا پشت فرش باشد که خیلی خطرناک است . برای شستشوی فرشتان قالیشویی مادر یا قالیشویی اعلاء ویل قالیشوئی سالار (شهرک پرند ) به شما توصیه می کنیم.
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.