قالیشوئی تمام اتوماتیک مادر

 1. قالیشوئی تمام اتوماتیک مادر
  1. چه کارهایی در یک کارگاه قالیشوئی انجام می شود. و چه خدماتی برای مشتریان عزیز انجام می شود ” :
  2. خاک گیری فرش هایی که دارای خاک و گرد زیادی باشد. باید تست خاک گیر که انواع مختلف دارد (ضربه ای و دورانی) انجام شده .و سپس در سالن شستشو توسط استاد کار و یا توسط دستگاه
  3. های اتوماتیک شسته شده و اگر احتیاج به رنگبرداری باشد , رنگبرداری می شود .
  4. در غیر اینصورت آب آن توسط آبگیر (لوله ای یادیگ) گرفته می شود.و به گرم خانه گازی با قیمت واقعی و تعرفه اتحادیه قالیشویان با شماره تلفن چها رقمی ۱۴۰۴ یا سرویس های مجهز و منظم
  5. در اقضی نقاط شهر در حال خدمات رسانی هستند .از جمله خیابان های رسالت احمد قصر – خیابا اسدآبادی – میدان فرهن -پارک ساعی – میدان بیهقی – میدان آفریقا –خیابان همت – خیابان
  6. گاندی – امور مستضعفان – خیابان عباس پور – خیابان شیخ بهایی – خیابان ایران شناسی – شهدای دانشجو – خیابان آرا و خیابان فتحی مشغول جمع آوری و تحویل فرش هستند .
چه کارهایی در یک کارگاه قالیشوئی انجام می شود. و چه خدماتی برای مشتریان عزیز انجام می شود ” :
خاک گیری فرش هایی که دارای خاک و گرد زیادی باشد. باید تست خاک گیر که انواع مختلف دارد (ضربه ای و دورانی) انجام شده .و سپس در سالن شستشو توسط استاد کار و یا توسط دستگاه
های اتوماتیک شسته شده و اگر احتیاج به رنگبرداری باشد , رنگبرداری می شود .
در غیر اینصورت آب آن توسط آبگیر (لوله ای یادیگ) گرفته می شود.و به گرم خانه گازی با قیمت واقعی و تعرفه اتحادیه قالیشویان با شماره تلفن چها رقمی ۱۴۰۴ یا سرویس های مجهز و منظم
در اقضی نقاط شهر در حال خدمات رسانی هستند .از جمله خیابان های رسالت احمد قصر – خیابا اسدآبادی – میدان فرهن -پارک ساعی – میدان بیهقی – میدان آفریقا –خیابان همت – خیابان
گاندی – امور مستضعفان – خیابان عباس پور – خیابان شیخ بهایی – خیابان ایران شناسی – شهدای دانشجو – خیابان آرا و خیابان فتحی مشغول جمع آوری و تحویل فرش هستند .
۵/۵ - (۱ امتیاز)

۱ نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.