طراحی نقش فرش و قالی در ایران

 1. طراحی نقش فرش و قالی در ایران
  1. طراحی نقش قالی
   1. ایرانیان همیشه با هنر و پشتکار خود به دو چیز (طراحی نقش قالی و ساختمان ها )خیلی اهمیت دادند .یکی خلق و آثار بناهای با شکوه و عمارات و مساجد بسیار زیبا که سالانه میلیون ها نفررا از اقصی نقاط جهان به عنوان توریست و گردشگر به ایران سرازیر میکند .و این بنا ها و مساجد تمام شهر ها اقصی نقاط ایران مشاهده میشود :
   2. در شیراز- اصفهان – زنجان – کاشان- همدان – قزوین – تبریز- و نقطه به تقطه ایران پرداخت از ابنیه و مساجد و ساختمان های زیبا ودوم خلق انواع فرش و قالی و عبا و گلیم و جاجیم که با طراحی های مختلف رنگ های متنوع بافته شده .و بعضی از تابلو ها و قالیچه ها مزینی به شعر و تصویر که افرادی شاعر و ادیب سروده اند .به بهترین پشم ها و کرک های تهیه شده و با ابریشم و یا گل ابریشم بسیار زیبا تنیده شده. و در اختیار دوستداران این کالا قرار می دهند.
   3. و در ایران بیش از ده میلیون از سی میلیون جعمیت در زمان رژیم سابق به کار فرش مشغول بودند. و شهرت جهانی پیدا کردند. و فرش های ابریشم را معمولا” در قم و گل ابریشم را درنائین – تبریز و اصفهان تولید میکردند. و فرش های نفیس و ارزشمند را در شهر های معروف به این رشته تهیه می شده. و می شود که زبانزد عام و خاص است مانند :
   4. تبریزو نائین و کاشان و قم و اراک و خراسان و اردکان یزد معروفیت بیشتری دارند .عبا را در نائین با کرک شتر تهیه میکردند که در حال حاضرتولید آن کم شده و منسوخ شده است.

 طراحی نقش قالی

ایرانیان همیشه با هنر و پشتکار خود به دو چیز (طراحی نقش قالی و ساختمان ها )خیلی اهمیت دادند .یکی خلق و آثار بناهای با شکوه و عمارات و مساجد بسیار زیبا که سالانه میلیون ها نفررا از اقصی نقاط جهان به عنوان توریست و گردشگر به ایران سرازیر میکند .و این بنا ها و مساجد تمام شهر ها اقصی نقاط ایران مشاهده میشود :
در شیراز- اصفهان – زنجان – کاشان- همدان – قزوین – تبریز- و نقطه به تقطه ایران پرداخت از ابنیه و مساجد و ساختمان های زیبا ودوم خلق انواع فرش و قالی و عبا و گلیم و جاجیم که با طراحی های مختلف رنگ های متنوع بافته شده .و بعضی از تابلو ها و قالیچه ها مزینی به شعر و تصویر که افرادی شاعر و ادیب سروده اند .به بهترین پشم ها و کرک های تهیه شده و با ابریشم و یا گل ابریشم بسیار زیبا تنیده شده. و در اختیار دوستداران این کالا قرار می دهند.
و در ایران بیش از ده میلیون از سی میلیون جعمیت در زمان رژیم سابق به کار فرش مشغول بودند. و شهرت جهانی پیدا کردند. و فرش های ابریشم را معمولا” در قم و گل ابریشم را درنائین – تبریز و اصفهان تولید میکردند. و فرش های نفیس و ارزشمند را در شهر های معروف به این رشته تهیه می شده. و می شود که زبانزد عام و خاص است مانند :
تبریزو نائین و کاشان و قم و اراک و خراسان و اردکان یزد معروفیت بیشتری دارند .عبا را در نائین با کرک شتر تهیه میکردند که در حال حاضرتولید آن کم شده و منسوخ شده است.
۵/۵ - (۱ امتیاز)

فرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.