پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

کم بود اب و نقش قالیشویی ها

کم بود اب و نقش قالیشویی ها

میزان مصرف اب برای شستشوی یک فرش
کم بود اب و نقش قالیشویی ها را اگر بخواهیم بررسی کنیم اصولا هر فرش که در خانه شسته شود می تواند .۵۰۰ تا ۹۰۰ لیتر اب را هدر دهد که این مبلغ را اگر بر حسب قیمت اب اشامیدنی در نظر بگیریم .و با قیمت پایه هر لیتر
۱۵۰۰ تومان در نظر بگیریم .حالا ۹۰۰*۱۵۰۰=۱۳۵۰.۰۰۰ هزار توامن باید فقط پول اب شستشوی یک فرش ۶ تا ۱۲ متری بدانیم.
شرکت اب و فاضلاب کشور ما متاسفانه قیمت اب را بسیار پایین در نظر میگیرد و همین موضوع باعث شده است. که بسیاری از هموطنان ما هنوز فرش را خودشان
بشویند ولی بازم پول اب را در نظر بگیریم، حداقل ۱۰۰ هزار تومان و با تاید ۱۲۰ برای هر فرش به همراه کمر درد بخواهیم حساب کنیم. بسیار برای ما گرانتر خواهد افتاد.
اصولا مصرف و یا میانگین مصرف سالیانه ی هر فرد در جهان ۱۵۰ لیتر سالیانه است که متاسفانه در ایران با یک بار فرش شستن این اب به اتمام می رسد و این
انصاف نخواهد بود و بسیار اشتباه است.
فقط کمر درد ناشی از شستن فرش در منزل و یا از پشت بام لیز خوردن و به زمین افتادن و … و هزینه های درمان و ام رار ای و … را حساب کنیم هیچ وقت خودمان
فرش را در منزل نخواهیم شست.
میزان مصرف اب
میزان مصرف اب

کم بود اب و نقش قالیشویی ها و میزان مصرف در یک قالیشویی

اصولا قالیشویی ها غیر مجاز برای هر فرش میزان ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر اب مصرف میکنند این امر فقط برای غیر مجاز ها نیست ان هایی هم که از سیستم های قدیمی استفاده می کنند شامل حالشان خواهد شد.
در یک تحقیق انجام شده مربوط به اداره اب شهر تهران مربوط به چند سال گذشته نشان از این دارد کحه اصولا ۲۰تا۳۰ درصد اب مصرفی در تهران توسط قالیشویی ها هدر می رود.
میزان مصر اب در قالیشویی مادر
تماس با ما