پاسخگویی ۲۴ ساعته ۶۲۹۹۹۰۱۰- ۰۲۱

قالیشوئی – رنگرزی فرش

قالیشوئی – رنگرزی فرش

فرش هایی که رنگ می دهد و احتیاج به بازسازی دارد دو نوع سلامت خود را باز می یابد در ومرحله اول توسط استاد کاران در کارگاه های قالیشوئی بعد از شستشوی فرش با داروهای شیمیایی که روی فرش ریخته و مدتی مثال یک ربع ساعت یا بیشتر یا کمتر می گذراند تا رنگ های که بر روی فرش پخش شده و بهم ریخته است از جا کنده و از مدار خارج شود این کار بستگی با ثبات یا بی ثباتی رنگ فرش هم دارد.
ولی اکثرا” فرش را از این طرق بی عیب و گاهی اوقات تا ۰۷%رنگ برداری می شود و الزام است با رنگرزی و قلم زنی فرش را به صورت اولیه باز گرداند در این طریق فرش یا قالیچه را با رنگ هایی که استاد کاران تهیه نموده با قلم بر روی فرش کار کرده و گلها و نقشه فرش را احیاء نموده و اگر لکه ای بر روی فرش باشد که با مواد شوینده پاک نمی شود توسط رنگرزقلم زنی شده و لکه را از میان برداشتنه و یا محو می کنند.
قالی شوئی مادر در پاسخگوئی تمام نیاز ها و سفارشات مشتریان عزیز می باشد .
تماس با ما