تاریخچه ی رفو گری

از زمان پیدایش فرش و بافته شدن فرش تا به حال رفوگری در زمان هایی که فرش دچار آسیب دیدگی به‌دلیل پوسیدگی آب و یا به دلیل کشیدگی و پاره شدگی

آسیب می‌شود نیاز به حضور پیدا می‌کرد.

فرش های عتیقه

فرش های عتیقه

تاریخچه رفوگری نامشخص است ولیکن می‌توان گفت از زمان پیدایش فرش و قالی بافی می توان گفت که روفوگری نیز پیدایش یافته است.

این دلیل توجه به وجود جریان این هنر چیست¿ شاید بتوان گفت به دلیل عتیقه بودن برخی از فرش ها که این فرش ها تاریخچه قالی بافی در ایران هستند.

باید از این فرصت‌ها به خوبی مراقبت شود .بسیاری از این فرش ها دچار افزایش و پوسیدگی شده‌اند .به همین دلیل باید رفو می‌شد این مربوط به فرش های

قدیمی و تاریخی می باشد.

اما فرش هایی که الان در منازل ما نیز موجود می باشند. به تورم بسیار بالای جامعه نیاز به فرایند تعمیر و رفوگری دارند. به همین دلیل تنها شغل نیست که می‌توان

گفت از گذشته تا به امروز بوده است.

دلایل رفو گری فرش

دلایل رفو گری فرش

تغییرات بسیاری داشته اما نمی‌توان گفت که از بین رفته است .شاید بسیاری از شغل ها در گذر زمان از بین رفته است. و نه تنها از بین رفته، شدت پیدا کرده به

دلیل اینکه رشد جمعیت بسیار زیاد بوده و کارخانه‌های بسیار زیادی فرش های مختلفی را تولید نموده است .نه تنها برای فرش ماشینی برای فرش دستباف نیز

انجام می‌شود.

لزوما تاریخچه روفوگری مربوط به فرش های دستبافت است ولی اکنون در کشور ما برای فرش های ماشینی  ♥♥♥انجام می‌شود.

رفو فرش

رفو فرش

ابزار الات رفوگری

 

 شاید اگر بخواهیم در مورد رفوگری صحبت کنیم. نباید این را از قلم بیندازیم خوب باید دارای نخ های مختلف و رنگهای اکثر فرش ها باشد .

و یا در زمان رفوگری باید طرح آن فرش را در ذهن خود تجسم کند. تا بتواند آن را مجددا سازی نمایید .

البته یک رفوگرخوب دارای برخی از ابزار است .که از گذشته در ایران بوده است همچون قلاب بایک سوزن در دو اندازه بزرگ و کوچک، نخ پود ،نخ پنبه ای، که مربوط

به چله بوده است .نخ های ابریشمی و همچنین چارچوب چکش، اتو، میخ کش ، میخ از ابزارهای معروف مربوط به رفو میباشد .

ابزار رفو گری

ابزار رفو گری

۵/۵ - (۱ امتیاز)

Comments are disabled.